ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 171 41 23.98%
2.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 69 16 23.19%
3.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 9 10.23%
4.  โรงเรียนวัดโขมง 33 3 9.09%
5.  โรงเรียนบ้านแก้ว 624 55 8.81%
6.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 11 7.43%
7.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 10 7.14%
8.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 134 9 6.72%
9.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 99 5 5.05%
10.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 220 11 5.00%
11.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 10 4.90%
12.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 7 4.86%
13.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 5 4.81%
14.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 321 15 4.67%
15.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 91 4 4.40%
16.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 1 3.70%
17.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 84 3 3.57%
18.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 228 8 3.51%
19.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
20.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 35 1 2.86%
21.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 2 2.78%
22.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 13 2.71%
23.  โรงเรียนบ้านประแกต 77 2 2.60%
24.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 586 15 2.56%
25.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 476 11 2.31%
26.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 46 1 2.17%
27.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 51 1 1.96%
28.  โรงเรียนวัดแสลง 257 5 1.95%
29.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 2 1.79%
30.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 3 1.69%
31.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 1 1.64%
32.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 309 5 1.62%
33.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 5 1.52%
34.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 206 3 1.46%
35.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 138 2 1.45%
36.  โรงเรียนวัดเนินสูง 139 2 1.44%
37.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 70 1 1.43%
38.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 93 1 1.08%
39.  โรงเรียนวัดสามผาน 105 1 0.95%
40.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 2 0.78%
41.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 146 1 0.68%
42.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 155 1 0.65%
43.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 494 3 0.61%
44.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 166 1 0.60%
45.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 376 2 0.53%
46.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 418 2 0.48%
47.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3117 1 0.03%
48.  โรงเรียนวัดนาซา 42 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดพลับ 59 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดนายายอาม 76 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดพลับพลา 355 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดรำพัน 123 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 90 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 47 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดสิงห์ 209 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดหนองคัน 141 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 172 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดหมูดุด 40 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดหนองบัว 124 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 72 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 27 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดโขดหอย 38 0 0.00%
68.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1586 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดแขมหนู 25 0 0.00%
70.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านชำโสม 78 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 143 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านวังปลา 58 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 81 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 75 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 186 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 118 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 40 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 98 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดดอนตาล 177 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 193 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net