ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7 2 28.57%
2.  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 67 13 19.40%
3.  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 144 22 15.28%
4.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 20 3 15.00%
5.  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96 11 11.46%
6.  โรงเรียนบ้านนาดง 57 6 10.53%
7.  โรงเรียนบ้านน้อย 58 6 10.34%
8.  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 49 5 10.20%
9.  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171 17 9.94%
10.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85 8 9.41%
11.  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 216 19 8.80%
12.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 84 7 8.33%
13.  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 91 7 7.69%
14.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 365 28 7.67%
15.  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96 7 7.29%
16.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 75 5 6.67%
17.  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 106 7 6.60%
18.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 203 12 5.91%
19.  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 172 10 5.81%
20.  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18 1 5.56%
21.  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 165 9 5.45%
22.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225 12 5.33%
23.  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1069 56 5.24%
24.  โรงเรียนบ้านโพนพระ 116 6 5.17%
25.  โรงเรียนจันทราราม 60 3 5.00%
26.  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 419 20 4.77%
27.  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 105 5 4.76%
28.  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21 1 4.76%
29.  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47 2 4.26%
30.  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48 2 4.17%
31.  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 52 2 3.85%
32.  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 105 4 3.81%
33.  โรงเรียนบ้านวังมน 29 1 3.45%
34.  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 149 5 3.36%
35.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 61 2 3.28%
36.  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 93 3 3.23%
37.  โรงเรียนบ้านเสียว 64 2 3.13%
38.  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 70 2 2.86%
39.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 143 4 2.80%
40.  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 108 3 2.78%
41.  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 110 3 2.73%
42.  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 114 3 2.63%
43.  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 118 3 2.54%
44.  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81 2 2.47%
45.  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 81 2 2.47%
46.  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 123 3 2.44%
47.  โรงเรียนบ้านไร่ 123 3 2.44%
48.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 213 5 2.35%
49.  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 85 2 2.35%
50.  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 257 6 2.33%
51.  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 43 1 2.33%
52.  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175 4 2.29%
53.  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177 4 2.26%
54.  โรงเรียนอนุบาลสังคม 310 7 2.26%
55.  โรงเรียนบ้านว่าน 136 3 2.21%
56.  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 155 3 1.94%
57.  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 227 4 1.76%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 120 2 1.67%
59.  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 247 4 1.62%
60.  โรงเรียนบ้านนาบง 65 1 1.54%
61.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 627 9 1.44%
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 146 2 1.37%
63.  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 148 2 1.35%
64.  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 153 2 1.31%
65.  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 236 3 1.27%
66.  โรงเรียนบ้านตอแก 82 1 1.22%
67.  โรงเรียนบ้านโคกคอน 170 2 1.18%
68.  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101 1 0.99%
69.  โรงเรียนบ้านม่วง 103 1 0.97%
70.  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 238 2 0.84%
71.  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 386 3 0.78%
72.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 141 1 0.71%
73.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307 2 0.65%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 205 1 0.49%
75.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 288 1 0.35%
76.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 394 1 0.25%
77.  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 102 0 0.00%
78.  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 124 0 0.00%
79.  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 140 0 0.00%
80.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 154 0 0.00%
81.  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 75 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านกองนาง 29 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 43 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 27 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านดงบัง 26 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านขุมคำ 40 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 34 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 50 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 54 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 48 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านนากอ 60 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านนาคลอง 51 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 85 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 70 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 56 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านนาโคก 75 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 140 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านปากโสม 121 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 112 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 12 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 52 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 110 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านปากมาง 4 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 58 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านวังยาง 67 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านสาวแล 111 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนอง 100 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองนาง 117 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 93 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 103 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 285 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 179 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 72 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 156 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 67 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 81 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 139 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 81 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหัวทราย 82 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 91 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านเป้า 27 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 81 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 59 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 161 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 133 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 73 0 0.00%
138.  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 44 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 83 0 0.00%
140.  โรงเรียนป่าสักวิทยา 170 0 0.00%
141.  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 98 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 58 0 0.00%
143.  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12 0 0.00%
144.  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33 0 0.00%
145.  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 157 0 0.00%
146.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 180 0 0.00%
147.  โรงเรียนหินโงมวิทยา 196 0 0.00%
148.  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1355 0 0.00%
149.  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 36 0 0.00%
150.  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 63 0 0.00%
151.  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 76 0 0.00%
152.  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 87 0 0.00%
153.  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 112 0 0.00%
154.  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net