ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 230 75 32.61%
2.  โรงเรียนบ้านดู่ 88 28 31.82%
3.  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 775 171 22.06%
4.  โรงเรียนบ้านแมด 10 2 20.00%
5.  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 131 25 19.08%
6.  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 239 45 18.83%
7.  โรงเรียนบ้านยวด 136 23 16.91%
8.  โรงเรียนบ้านเลา 55 9 16.36%
9.  โรงเรียนบ้านชาด 113 18 15.93%
10.  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 253 40 15.81%
11.  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 108 17 15.74%
12.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 167 25 14.97%
13.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 94 13 13.83%
14.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 45 6 13.33%
15.  โรงเรียนบ้านนาทาม 23 3 13.04%
16.  โรงเรียนบ้านหินโงม 146 19 13.01%
17.  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1112 141 12.68%
18.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 90 11 12.22%
19.  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 42 5 11.90%
20.  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 86 10 11.63%
21.  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142 16 11.27%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 72 8 11.11%
23.  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 90 10 11.11%
24.  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 19 2 10.53%
25.  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 124 13 10.48%
26.  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 172 18 10.47%
27.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 108 11 10.19%
28.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90 9 10.00%
29.  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 128 12 9.38%
30.  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 66 6 9.09%
31.  โรงเรียนบ้านหนองแก 59 5 8.47%
32.  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60 5 8.33%
33.  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138 11 7.97%
34.  โรงเรียนบ้านดงปอ 88 7 7.95%
35.  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 164 13 7.93%
36.  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 108 8 7.41%
37.  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 142 10 7.04%
38.  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 90 6 6.67%
39.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 169 11 6.51%
40.  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 372 24 6.45%
41.  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 248 16 6.45%
42.  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 65 4 6.15%
43.  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 131 8 6.11%
44.  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82 5 6.10%
45.  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 52 3 5.77%
46.  โรงเรียนรัฐประชา 509 122 7 5.74%
47.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 196 11 5.61%
48.  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 126 7 5.56%
49.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 128 7 5.47%
50.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 38 2 5.26%
51.  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76 4 5.26%
52.  โรงเรียนบ้านเลื่อม 216 11 5.09%
53.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 81 4 4.94%
54.  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 208 10 4.81%
55.  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 64 3 4.69%
56.  โรงเรียนบ้านขาว 66 3 4.55%
57.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 136 6 4.41%
58.  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 116 5 4.31%
59.  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 93 4 4.30%
60.  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 70 3 4.29%
61.  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 122 5 4.10%
62.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 98 4 4.08%
63.  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 230 9 3.91%
64.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 398 15 3.77%
65.  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 82 3 3.66%
66.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 114 4 3.51%
67.  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 3 3.41%
68.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 410 14 3.41%
69.  โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 3 3.41%
70.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560 120 3.37%
71.  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 152 5 3.29%
72.  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 440 14 3.18%
73.  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 160 5 3.13%
74.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 64 2 3.13%
75.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 200 6 3.00%
76.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 214 6 2.80%
77.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147 4 2.72%
78.  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2220 60 2.70%
79.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38 1 2.63%
80.  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 116 3 2.59%
81.  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 40 1 2.50%
82.  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162 4 2.47%
83.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 82 2 2.44%
84.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 43 1 2.33%
85.  โรงเรียนบ้านนาดี 43 1 2.33%
86.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 264 6 2.27%
87.  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 89 2 2.25%
88.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 45 1 2.22%
89.  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90 2 2.22%
90.  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 91 2 2.20%
91.  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 96 2 2.08%
92.  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 146 3 2.05%
93.  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 98 2 2.04%
94.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53 1 1.89%
95.  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 55 1 1.82%
96.  โรงเรียนมิตรภาพ 6 167 3 1.80%
97.  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 453 8 1.77%
98.  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57 1 1.75%
99.  โรงเรียนบ้านหนองตุ 173 3 1.73%
100.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 58 1 1.72%
101.  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 118 2 1.69%
102.  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 123 2 1.63%
103.  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 63 1 1.59%
104.  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 127 2 1.57%
105.  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 128 2 1.56%
106.  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 193 3 1.55%
107.  โรงเรียนบ้านเชียงดา 129 2 1.55%
108.  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65 1 1.54%
109.  โรงเรียนประชาสามัคคี 133 2 1.50%
110.  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 205 3 1.46%
111.  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72 1 1.39%
112.  โรงเรียนบ้านนามั่ง 151 2 1.32%
113.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77 1 1.30%
114.  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 80 1 1.25%
115.  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 90 1 1.11%
116.  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 90 1 1.11%
117.  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 180 2 1.11%
118.  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 96 1 1.04%
119.  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 97 1 1.03%
120.  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 197 2 1.02%
121.  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 217 2 0.92%
122.  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 660 6 0.91%
123.  โรงเรียนบ้านตาด 330 3 0.91%
124.  โรงเรียนบ้านโคกลาด 221 2 0.90%
125.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 121 1 0.83%
126.  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 132 1 0.76%
127.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 141 1 0.71%
128.  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 151 1 0.66%
129.  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 175 1 0.57%
130.  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 244 1 0.41%
131.  โรงเรียนบ้านนาเยีย 41 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 73 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 40 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 198 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 84 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 94 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 85 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านยางซอง 127 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 52 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 89 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 0 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 0 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 99 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 51 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 169 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนองตูม 149 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 165 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 80 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 113 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านหนองผง 43 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 31 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 49 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 155 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านหม้อ 88 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 132 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 147 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 65 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหว้าน 33 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 178 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 126 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านเตาไห 65 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านเม่น 98 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 88 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 50 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านโก่ย 79 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 84 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 64 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 16 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 97 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 95 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 70 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 49 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 55 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 94 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านใหม่ 45 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 163 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 86 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 19 0 0.00%
190.  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 165 0 0.00%
191.  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 179 0 0.00%
192.  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 66 0 0.00%
193.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 192 0 0.00%
194.  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264 0 0.00%
195.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 43 0 0.00%
196.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 86 0 0.00%
197.  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 37 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 52 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 85 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 58 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านจำปา 65 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 100 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 44 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านดงบัง 54 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านดงอุดม 93 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านดงยาง 171 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 51 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 72 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 45 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านด่าน 81 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 102 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 126 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 188 0 0.00%
215.  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 86 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านนาพู่ 203 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านนาพัง 39 0 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านนาแอง 88 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net