ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 193 28 14.51%
2.  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 71 9 12.68%
3.  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 40 5 12.50%
4.  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 114 14 12.28%
5.  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 61 7 11.48%
6.  โรงเรียนวัดสระข่อย 116 13 11.21%
7.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10 1 10.00%
8.  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 200 19 9.50%
9.  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 33 3 9.09%
10.  โรงเรียนบ้านบางขาม 87 7 8.05%
11.  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 75 6 8.00%
12.  โรงเรียนวัดหัวกรด 103 8 7.77%
13.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 65 5 7.69%
14.  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 119 9 7.56%
15.  โรงเรียน บ้านเนินหอม 122 9 7.38%
16.  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 99 6 6.06%
17.  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103 6 5.83%
18.  โรงเรียนบ้านวังขอน 139 8 5.76%
19.  โรงเรียนวัดไชยมงคล 87 5 5.75%
20.  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 524 30 5.73%
21.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 671 38 5.66%
22.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 75 4 5.33%
23.  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 137 7 5.11%
24.  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 66 3 4.55%
25.  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 155 7 4.52%
26.  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 295 13 4.41%
27.  โรงเรียน วัดลำดวน 162 7 4.32%
28.  โรงเรียนวัดไผ่งาม 93 4 4.30%
29.  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 305 13 4.26%
30.  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 49 2 4.08%
31.  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 76 3 3.95%
32.  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 105 4 3.81%
33.  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 53 2 3.77%
34.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 318 12 3.77%
35.  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 486 18 3.70%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 297 11 3.70%
37.  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 120 4 3.33%
38.  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 457 15 3.28%
39.  โรงเรียนวัดอินทาราม 104 3 2.88%
40.  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 112 3 2.68%
41.  โรงเรียนวัดหาดสะแก 84 2 2.38%
42.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 131 3 2.29%
43.  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 90 2 2.22%
44.  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 93 2 2.15%
45.  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 96 2 2.08%
46.  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 196 4 2.04%
47.  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 50 1 2.00%
48.  โรงเรียนวัดบุพพาราม 51 1 1.96%
49.  โรงเรียนวัดบางเตย 161 3 1.86%
50.  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 55 1 1.82%
51.  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 174 3 1.72%
52.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 714 11 1.54%
53.  โรงเรียนวัดหนองโพรง 152 2 1.32%
54.  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 76 1 1.32%
55.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76 1 1.32%
56.  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 393 5 1.27%
57.  โรงเรียนหัวซาวิทยา 82 1 1.22%
58.  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 274 3 1.09%
59.  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 93 1 1.08%
60.  โรงเรียนบ้านประพาส 613 6 0.98%
61.  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 274 2 0.73%
62.  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 354 1 0.28%
63.  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 404 1 0.25%
64.  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 100 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 78 0 0.00%
66.  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 53 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 57 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 60 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 143 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 101 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 74 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 149 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดบางคาง 16 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดบ้านโนน 90 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 68 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 87 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 66 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 59 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 62 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 55 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดบุยายใบ 122 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 25 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 7 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 102 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 35 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 92 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 52 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 47 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 92 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 23 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 135 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 4 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 15 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 20 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 24 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 32 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 33 0 0.00%
102.  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1756 0 0.00%
103.  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47 0 0.00%
104.  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 48 0 0.00%
105.  โรงเรียน บ้านดงบัง 192 0 0.00%
106.  โรงเรียน วัดประชาวาส 46 0 0.00%
107.  โรงเรียน วัดเนินสูง 67 0 0.00%
108.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 95 0 0.00%
109.  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 188 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 72 0 0.00%
111.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 31 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านด่าน 63 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านท่าตูม 364 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 30 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 210 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 41 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 151 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net