ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 208 24 11.54%
2.  โรงเรียนวัดกองดิน 59 6 10.17%
3.  โรงเรียนวัดป่ายุบ 171 14 8.19%
4.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 78 5 6.41%
5.  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86 5 5.81%
6.  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 161 9 5.59%
7.  โรงเรียนบ้านชงโค 64 3 4.69%
8.  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 270 12 4.44%
9.  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 630 24 3.81%
10.  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 145 5 3.45%
11.  โรงเรียนวัดเนินทราย 87 3 3.45%
12.  โรงเรียนวัดวังหว้า 120 4 3.33%
13.  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 104 3 2.88%
14.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153 4 2.61%
15.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 83 2 2.41%
16.  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 232 5 2.16%
17.  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 142 3 2.11%
18.  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 938 19 2.03%
19.  โรงเรียนวัดจำรุง 51 1 1.96%
20.  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 156 3 1.92%
21.  โรงเรียนบ้านวังหิน 360 6 1.67%
22.  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 182 3 1.65%
23.  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 62 1 1.61%
24.  โรงเรียนบ้านหนองคุย 125 2 1.60%
25.  โรงเรียนบ้านชุมแสง 644 10 1.55%
26.  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 130 2 1.54%
27.  โรงเรียนบ้านชำสมอ 133 2 1.50%
28.  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 74 1 1.35%
29.  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 81 1 1.23%
30.  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84 1 1.19%
31.  โรงเรียนบ้านสองสลึง 273 3 1.10%
32.  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 96 1 1.04%
33.  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 297 3 1.01%
34.  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 540 5 0.93%
35.  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 222 2 0.90%
36.  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225 2 0.89%
37.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114 1 0.88%
38.  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 120 1 0.83%
39.  โรงเรียนบ้านศรีประชา 136 1 0.74%
40.  โรงเรียน วัดท่ากง 141 1 0.71%
41.  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 164 1 0.61%
42.  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 173 1 0.58%
43.  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 250 1 0.40%
44.  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 90 0 0.00%
45.  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64 0 0.00%
46.  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 132 0 0.00%
47.  โรงเรียน วัดกะแส 209 0 0.00%
48.  โรงเรียน วัดบ้านนา 145 0 0.00%
49.  โรงเรียน วัดคลองชากพง 116 0 0.00%
50.  โรงเรียน วัดพลงไสว 137 0 0.00%
51.  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 222 0 0.00%
52.  โรงเรียน วัดสันติวัน 29 0 0.00%
53.  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 495 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 100 0 0.00%
55.  โรงเรียน วัดบุนนาค 135 0 0.00%
56.  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 62 0 0.00%
57.  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 216 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 82 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านยางงาม 119 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 59 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 146 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 111 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 57 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 96 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดคลองปูน 202 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 120 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 125 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 64 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2047 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 124 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 139 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดพังราด 47 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 84 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดเนินยาง 75 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดเขากะโดน 60 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 545 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 769 0 0.00%
83.  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 113 0 0.00%
84.  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 159 0 0.00%
85.  โรงเรียน บ้านยางเอน 166 0 0.00%
86.  โรงเรียน บ้านสีระมัน 104 0 0.00%
87.  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net