ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดมาบข่า 708 124 17.51%
2.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 42 6 14.29%
3.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 264 36 13.64%
4.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1236 164 13.27%
5.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 318 42 13.21%
6.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 665 75 11.28%
7.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 419 47 11.22%
8.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 124 13 10.48%
9.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 284 21 7.39%
10.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 309 22 7.12%
11.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 148 10 6.76%
12.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3278 207 6.31%
13.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1976 112 5.67%
14.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2102 114 5.42%
15.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 160 8 5.00%
16.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 123 6 4.88%
17.  โรงเรียนวัดชากหมาก 412 20 4.85%
18.  โรงเรียนบ้านชะวึก 128 6 4.69%
19.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 315 14 4.44%
20.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 343 14 4.08%
21.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 6 4.00%
22.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 214 8 3.74%
23.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 135 5 3.70%
24.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 476 16 3.36%
25.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 205 6 2.93%
26.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 626 18 2.88%
27.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 586 15 2.56%
28.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 117 3 2.56%
29.  โรงเรียนวัดตาขัน 196 5 2.55%
30.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 602 15 2.49%
31.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 323 8 2.48%
32.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1179 29 2.46%
33.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 163 4 2.45%
34.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 207 5 2.42%
35.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 625 15 2.40%
36.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 416 10 2.40%
37.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 294 7 2.38%
38.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 6 2.29%
39.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 270 6 2.22%
40.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 4 2.21%
41.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 483 10 2.07%
42.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 348 7 2.01%
43.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 351 7 1.99%
44.  โรงเรียนวัดตากวน 530 10 1.89%
45.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 4 1.89%
46.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1327 25 1.88%
47.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 378 7 1.85%
48.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 297 5 1.68%
49.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 60 1 1.67%
50.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 3 1.62%
51.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 440 7 1.59%
52.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 65 1 1.54%
53.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 132 2 1.52%
54.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1268 19 1.50%
55.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 345 5 1.45%
56.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 363 5 1.38%
57.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 83 1 1.20%
58.  โรงเรียนวัดในไร่ 296 3 1.01%
59.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 100 1 1.00%
60.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 106 1 0.94%
61.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 233 2 0.86%
62.  โรงเรียนวัดแกลงบน 116 1 0.86%
63.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 118 1 0.85%
64.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 894 7 0.78%
65.  โรงเรียนวัดกระเฉท 265 2 0.75%
66.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 142 1 0.70%
67.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 146 1 0.68%
68.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 163 1 0.61%
69.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 165 1 0.61%
70.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 516 3 0.58%
71.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 179 1 0.56%
72.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 195 1 0.51%
73.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 395 2 0.51%
74.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 200 1 0.50%
75.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 221 1 0.45%
76.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 475 2 0.42%
77.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 501 2 0.40%
78.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 451 1 0.22%
79.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1469 1 0.07%
80.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 160 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 153 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 82 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 116 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 254 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านพยูน 159 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 139 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 232 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 184 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 119 0 0.00%
93.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 309 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 54 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 146 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 46 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 307 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 145 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 144 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 64 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 149 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 132 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 654 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 217 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 90 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 77 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดยายดา 215 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดพลา 357 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 200 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 157 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดเนินพระ 904 0 0.00%
114.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 123 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net