ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 263 62 23.57%
2.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 118 22 18.64%
3.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 46 7 15.22%
4.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1209 176 14.56%
5.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 420 36 8.57%
6.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 280 20 7.14%
7.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 199 14 7.04%
8.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316 22 6.96%
9.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 306 21 6.86%
10.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 364 24 6.59%
11.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1983 130 6.56%
12.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 479 31 6.47%
13.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 63 4 6.35%
14.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3285 207 6.30%
15.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 485 30 6.19%
16.  โรงเรียนวัดชากหมาก 417 25 6.00%
17.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 138 8 5.80%
18.  โรงเรียนบ้านชะวึก 130 7 5.38%
19.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 661 34 5.14%
20.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 158 8 5.06%
21.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 9 4.97%
22.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2103 102 4.85%
23.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 350 16 4.57%
24.  โรงเรียนวัดมาบข่า 702 32 4.56%
25.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 353 15 4.25%
26.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 508 21 4.13%
27.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 370 15 4.05%
28.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 58 2 3.45%
29.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 118 4 3.39%
30.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 90 3 3.33%
31.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 571 19 3.33%
32.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 7 3.30%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1188 38 3.20%
34.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 441 14 3.17%
35.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 201 6 2.99%
36.  โรงเรียนวัดตาขัน 204 6 2.94%
37.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1301 38 2.92%
38.  โรงเรียนวัดกระเฉท 250 7 2.80%
39.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 7 2.67%
40.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 231 6 2.60%
41.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 273 7 2.56%
42.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 202 5 2.48%
43.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 125 3 2.40%
44.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 293 7 2.39%
45.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 377 9 2.39%
46.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 211 5 2.37%
47.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 169 4 2.37%
48.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 297 7 2.36%
49.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 405 9 2.22%
50.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 182 4 2.20%
51.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 144 3 2.08%
52.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1318 27 2.05%
53.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 353 7 1.98%
54.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 305 6 1.97%
55.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 220 4 1.82%
56.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114 2 1.75%
57.  โรงเรียนวัดแกลงบน 119 2 1.68%
58.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 655 11 1.68%
59.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 636 10 1.57%
60.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 522 8 1.53%
61.  โรงเรียนวัดตากวน 527 8 1.52%
62.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 143 2 1.40%
63.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 144 2 1.39%
64.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 473 6 1.27%
65.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 355 4 1.13%
66.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 177 2 1.13%
67.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 319 3 0.94%
68.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 247 2 0.81%
69.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1480 10 0.68%
70.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 163 1 0.61%
71.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 197 1 0.51%
72.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 390 2 0.51%
73.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 424 2 0.47%
74.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 314 1 0.32%
75.  โรงเรียนวัดพลา 357 1 0.28%
76.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 883 2 0.23%
77.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 447 1 0.22%
78.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 146 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 135 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 655 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 87 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 161 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดยายดา 215 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 81 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดเนินพระ 907 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดในไร่ 323 0 0.00%
91.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 0 0.00%
92.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203 0 0.00%
93.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 151 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 184 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 142 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 118 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 93 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 120 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 205 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านพยูน 155 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 226 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 191 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 114 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 147 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 50 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 130 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 62 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 107 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 147 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 90 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 153 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net