ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 131 19 14.50%
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 13 13.83%
3.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 137 17 12.41%
4.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 282 34 12.06%
5.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 22 11.40%
6.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 9 10.71%
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 201 20 9.95%
8.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 14 9.21%
9.  โรงเรียนบ้านซับไทร 44 4 9.09%
10.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 22 7.67%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 4 7.14%
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 5 7.14%
13.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 7 6.93%
14.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 90 6 6.67%
15.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 77 5 6.49%
16.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 8 6.25%
17.  โรงเรียนบ้านวังทอง 311 19 6.11%
18.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 148 9 6.08%
19.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 71 4 5.63%
20.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 231 13 5.63%
21.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 74 4 5.41%
22.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 14 5.34%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 2 5.13%
24.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 2 5.00%
25.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 2 4.88%
26.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 314 15 4.78%
27.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 4 4.71%
28.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 184 8 4.35%
29.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 7 4.22%
30.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 143 6 4.20%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 2 3.77%
32.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 219 8 3.65%
33.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 29 1 3.45%
34.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 209 7 3.35%
35.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 181 6 3.31%
36.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 7 3.02%
37.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 1 2.94%
38.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 1 2.44%
39.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 1 2.33%
40.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 1 2.22%
41.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 2 2.22%
42.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 92 2 2.17%
43.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 103 2 1.94%
44.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 209 4 1.91%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 1 1.82%
46.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 1 1.72%
47.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 60 1 1.67%
48.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 1 1.64%
49.  โรงเรียนบ้านดีลัง 247 4 1.62%
50.  โรงเรียนบ้านวังแขม 68 1 1.47%
51.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 2 1.45%
52.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 143 2 1.40%
53.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79 1 1.27%
54.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 159 2 1.26%
55.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 2 1.26%
56.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 5 1.23%
57.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 88 1 1.14%
58.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 1 1.11%
59.  โรงเรียนพรหมรังษี 315 3 0.95%
60.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 1 0.94%
61.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 114 1 0.88%
62.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 1 0.84%
63.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 122 1 0.82%
64.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 9 0.81%
65.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 1 0.79%
66.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 2 0.78%
67.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 133 1 0.75%
68.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 135 1 0.74%
69.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 135 1 0.74%
70.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 1 0.68%
71.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 201 1 0.50%
72.  โรงเรียนบ้านยางราก 210 1 0.48%
73.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 1 0.46%
74.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 366 1 0.27%
75.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 0 0 %
79.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 79 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 194 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 70 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 131 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 54 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 96 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 133 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 27 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 46 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 140 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 157 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 191 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 190 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 0 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 219 0 0.00%
106.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 482 0 0.00%
107.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 0 0.00%
108.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 0 0.00%
109.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 0 0.00%
110.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 128 0 0.00%
111.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 0 0.00%
112.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 94 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 57 0 0.00%
115.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 77 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 145 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 0 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 188 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 30 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 0 0 %
126.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 84 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านนาโสม 57 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 44 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านยางโทน 74 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 41 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 112 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net