ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 200 43 21.50%
2.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 12 15.00%
3.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 129 19 14.73%
4.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 139 20 14.39%
5.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 13 13.83%
6.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 8 11.43%
7.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 11 10.89%
8.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 10 9.35%
9.  โรงเรียนบ้านซับไทร 43 4 9.30%
10.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 76 7 9.21%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 5 9.09%
12.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 13 8.78%
13.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 12 7.89%
14.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 15 7.77%
15.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 3 7.50%
16.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 129 9 6.98%
17.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 216 15 6.94%
18.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 89 6 6.74%
19.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 280 18 6.43%
20.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78 5 6.41%
21.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 149 9 6.04%
22.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 5 5.95%
23.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 2 5.88%
24.  โรงเรียนบ้านวังทอง 315 18 5.71%
25.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 3 5.66%
26.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 195 11 5.64%
27.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 72 4 5.56%
28.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 72 4 5.56%
29.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 61 5.52%
30.  โรงเรียนบ้านนาโสม 56 3 5.36%
31.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 14 5.34%
32.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 364 19 5.22%
33.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 186 9 4.84%
34.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 313 14 4.47%
35.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 179 8 4.47%
36.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 45 2 4.44%
37.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 205 9 4.39%
38.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 142 6 4.23%
39.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 7 4.22%
40.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 12 4.18%
41.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 134 5 3.73%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 2 3.57%
43.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 3 3.53%
44.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 8 3.45%
45.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 3 3.33%
46.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 3 3.33%
47.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 2 3.08%
48.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 1 2.44%
49.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 217 5 2.30%
50.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 90 2 2.22%
51.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 1 2.22%
52.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 91 2 2.20%
53.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 95 2 2.11%
54.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 5 1.95%
55.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 105 2 1.90%
56.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 160 3 1.88%
57.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 4 1.84%
58.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 1 1.72%
59.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 1 1.64%
60.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 2 1.57%
61.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 131 2 1.53%
62.  โรงเรียนบ้านวังแขม 66 1 1.52%
63.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 2 1.45%
64.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 142 2 1.41%
65.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 148 2 1.35%
66.  โรงเรียนบ้านยางโทน 75 1 1.33%
67.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 77 1 1.30%
68.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 2 1.26%
69.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80 1 1.25%
70.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 81 1 1.23%
71.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 1 0.95%
72.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 1 0.94%
73.  โรงเรียนพรหมรังษี 319 3 0.94%
74.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 1 0.84%
75.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 121 1 0.83%
76.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 138 1 0.72%
77.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 155 1 0.65%
78.  โรงเรียนบ้านยางราก 206 1 0.49%
79.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 211 1 0.47%
80.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 34 0 0.00%
81.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 0 0.00%
82.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 130 0 0.00%
83.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านคลอง 159 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 54 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านดีลัง 222 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 83 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 115 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 184 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 45 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 32 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 114 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 43 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 193 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 62 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 91 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 55 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 69 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 94 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 132 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 190 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 191 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 175 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 318 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 141 0 0.00%
137.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 217 0 0.00%
139.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 486 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net