ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 80 31.13%
2.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 12 9.60%
3.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 106 10 9.43%
4.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 79 7 8.86%
5.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 6 8.22%
6.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 5 7.58%
7.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 5 6.76%
8.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 2 6.45%
9.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 2 6.45%
10.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 2 6.25%
11.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 383 21 5.48%
12.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 55 3 5.45%
13.  โรงเรียนวัดกลาง 98 5 5.10%
14.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 7 4.76%
15.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 4 4.44%
16.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 403 17 4.22%
17.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 7 4.09%
18.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 11 4.03%
19.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 9 3.85%
20.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 13 3.78%
21.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 371 14 3.77%
22.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 53 2 3.77%
23.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 10 3.69%
24.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 2 3.64%
25.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 5 3.60%
26.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 155 5 3.23%
27.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 873 28 3.21%
28.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 2 3.13%
29.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 65 2 3.08%
30.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 2 3.08%
31.  โรงเรียนวัดวังชะโด 100 3 3.00%
32.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 67 2 2.99%
33.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 139 4 2.88%
34.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 72 2 2.78%
35.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 547 15 2.74%
36.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 146 4 2.74%
37.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 1 2.70%
38.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 2 2.60%
39.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 4 2.56%
40.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 4 2.56%
41.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 3 2.44%
42.  โรงเรียนวัดบางบาล 42 1 2.38%
43.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 43 1 2.33%
44.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 235 5 2.13%
45.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 1 2.13%
46.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 1 2.13%
47.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 2 2.02%
48.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 2 1.94%
49.  โรงเรียนรอซีดี 275 5 1.82%
50.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 123 2 1.63%
51.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 1 1.61%
52.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 1 1.56%
53.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 1 1.52%
54.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 1 1.49%
55.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 135 2 1.48%
56.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 70 1 1.43%
57.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71 1 1.41%
58.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 74 1 1.35%
59.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 77 1 1.30%
60.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 83 1 1.20%
61.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 85 1 1.18%
62.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 1 1.18%
63.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 3 1.16%
64.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 2 1.03%
65.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 309 3 0.97%
66.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 104 1 0.96%
67.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 1 0.83%
68.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 122 1 0.82%
69.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 127 1 0.79%
70.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 387 3 0.78%
71.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 137 1 0.73%
72.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 1 0.70%
73.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 1 0.70%
74.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 577 4 0.69%
75.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 147 1 0.68%
76.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 617 4 0.65%
77.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 1 0.23%
78.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 84 0 0.00%
79.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 39 0 0.00%
80.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 62 0 0.00%
81.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 0 0.00%
82.  โรงเรียนคอตัน 94 0 0.00%
83.  โรงเรียนบางไทร 147 0 0.00%
84.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 53 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 156 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 326 0 0.00%
87.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 153 0 0.00%
88.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดขวิด 114 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 56 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 156 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 58 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 90 0 0.00%
99.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 95 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดบางเคียน 157 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 151 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 154 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดยม 151 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 66 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 106 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 134 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดสง่างาม 95 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดสามเรือน 72 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 171 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 193 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 63 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 100 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 20 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 70 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 47 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 248 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 39 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดแจ้ง 77 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 137 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 0 0.00%
152.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 0 0.00%
153.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 119 0 0.00%
154.  โรงเรียนศรีบางไทร 307 0 0.00%
155.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 0 0.00%
156.  โรงเรียนวิทยานนท์ 231 0 0.00%
157.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 24 0 0.00%
158.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net