ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 216 51 23.61%
2.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 65 13 20.00%
3.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 756 134 17.72%
4.  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 124 16 12.90%
5.  โรงเรียนบ้านชายเคือง 158 20 12.66%
6.  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 72 8 11.11%
7.  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 204 22 10.78%
8.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 75 8 10.67%
9.  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 253 24 9.49%
10.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 162 15 9.26%
11.  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 94 8 8.51%
12.  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 103 8 7.77%
13.  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 604 45 7.45%
14.  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 60 4 6.67%
15.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 123 8 6.50%
16.  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 143 9 6.29%
17.  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 82 5 6.10%
18.  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 173 10 5.78%
19.  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 130 7 5.38%
20.  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 120 6 5.00%
21.  โรงเรียนบ้านสามเรือน 121 6 4.96%
22.  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 69 3 4.35%
23.  โรงเรียนบ้านชุมนาก 117 5 4.27%
24.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 98 4 4.08%
25.  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 49 2 4.08%
26.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 108 4 3.70%
27.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54 2 3.70%
28.  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 217 8 3.69%
29.  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 56 2 3.57%
30.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 86 3 3.49%
31.  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 62 2 3.23%
32.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 191 6 3.14%
33.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 159 5 3.14%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 64 2 3.13%
35.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 128 4 3.13%
36.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 65 2 3.08%
37.  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 231 7 3.03%
38.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 138 4 2.90%
39.  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 152 4 2.63%
40.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116 3 2.59%
41.  โรงเรียนบ้านหัวรัง 155 4 2.58%
42.  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 117 3 2.56%
43.  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 79 2 2.53%
44.  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 125 3 2.40%
45.  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 209 5 2.39%
46.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 129 3 2.33%
47.  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 44 1 2.27%
48.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 90 2 2.22%
49.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 137 3 2.19%
50.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 55 1 1.82%
51.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 123 2 1.63%
52.  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 134 2 1.49%
53.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 138 2 1.45%
54.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 143 2 1.40%
55.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 72 1 1.39%
56.  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 77 1 1.30%
57.  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 156 2 1.28%
58.  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 158 2 1.27%
59.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 81 1 1.23%
60.  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 162 2 1.23%
61.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 86 1 1.16%
62.  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 87 1 1.15%
63.  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 87 1 1.15%
64.  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 89 1 1.12%
65.  โรงเรียนบ้านวังพลับ 93 1 1.08%
66.  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 189 2 1.06%
67.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 100 1 1.00%
68.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 105 1 0.95%
69.  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 120 1 0.83%
70.  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 121 1 0.83%
71.  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 124 1 0.81%
72.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 125 1 0.80%
73.  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253 2 0.79%
74.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 128 1 0.78%
75.  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 134 1 0.75%
76.  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 134 1 0.75%
77.  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 136 1 0.74%
78.  โรงเรียนบ้านปางตาไว 148 1 0.68%
79.  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 146 1 0.68%
80.  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 166 1 0.60%
81.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 214 1 0.47%
82.  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 93 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 35 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 109 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 142 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 105 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 172 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านคลองเตย 133 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 138 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 55 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านคลองไพร 74 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านช่องลม 54 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 27 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 75 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 55 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านช้างคับ 82 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 106 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 98 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 83 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 124 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 173 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 53 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 109 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 74 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 111 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 114 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 89 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 204 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 63 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านนิคม 49 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 33 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 190 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 145 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 119 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านบึงลาด 56 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 87 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านปางลับแล 46 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 109 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านพัดโบก 152 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 94 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 46 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 48 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 63 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 130 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 64 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 73 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านรังแถว 54 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 132 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 160 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 15 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านวังบัว 216 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 113 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 20 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านวังหามแห 21 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 48 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 68 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 51 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านสามแยก 70 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 67 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 44 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 99 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 16 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 78 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 52 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านหนองโมก 71 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 139 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 81 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 40 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 94 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 64 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 79 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 156 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 105 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 70 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 44 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 59 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 122 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 203 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 76 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 58 0 0.00%
168.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 48 0 0.00%
169.  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 36 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 120 0 0.00%
172.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 95 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 154 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 82 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 44 0 0.00%
176.  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 98 0 0.00%
177.  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 49 0 0.00%
178.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 137 0 0.00%
179.  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 192 0 0.00%
180.  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 273 0 0.00%
181.  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 80 0 0.00%
182.  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 108 0 0.00%
183.  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 59 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 18 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net