ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ยะลา เขต 2 9.36%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 7.93%
3.  สพป.ปัตตานี เขต 3 6.72%
4.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.48%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 1 5.43%
6.  สพป.เลย เขต 1 5.40%
7.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.28%
8.  สพป.ยะลา เขต 1 5.10%
9.  สพป.ภูเก็ต 4.76%
10.  สพป.นราธิวาส เขต 3 4.65%
11.  สพป.ตาก เขต 2 4.47%
12.  สพป.อุดรธานี เขต 1 4.28%
13.  สพป.สระบุรี เขต 1 4.01%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 3.90%
15.  สพป.นครพนม เขต 2 3.87%
16.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.70%
17.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.69%
18.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.68%
19.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 3.66%
20.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.59%
21.  สพป.สตูล 3.58%
22.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.57%
23.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.56%
24.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.51%
25.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3.48%
26.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 3.48%
27.  สพป.สงขลา เขต 3 3.40%
28.  สพป.ตาก เขต 1 3.40%
29.  สพป.ระยอง เขต 1 3.40%
30.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.36%
31.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.33%
32.  สพป.บึงกาฬ 3.32%
33.  สพป.นครพนม เขต 1 3.31%
34.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 3.31%
35.  สพป.ยะลา เขต 3 3.29%
36.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3.27%
37.  สพป.สกลนคร เขต 1 3.24%
38.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 3.18%
39.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.16%
40.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.14%
41.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.10%
42.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.09%
43.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.08%
44.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 3.08%
45.  สพป.แพร่ เขต 1 3.04%
46.  สพป.ลพบุรี เขต 2 3.04%
47.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.03%
48.  สพป.สงขลา เขต 2 3.03%
49.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 2.99%
50.  สพป.ชลบุรี เขต 3 2.99%
51.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.98%
52.  สพป.ตรัง เขต 1 2.97%
53.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.94%
54.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.91%
55.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2.91%
56.  สพป.อ่างทอง 2.89%
57.  สพป.มุกดาหาร 2.88%
58.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2.85%
59.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.81%
60.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2.80%
61.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2.79%
62.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2.77%
63.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.76%
64.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.75%
65.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.74%
66.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.73%
67.  สพป.เชียงราย เขต 3 2.72%
68.  สพป.ตราด 2.67%
69.  สพป.สุโขทัย เขต 2 2.66%
70.  สพป.หนองคาย เขต 1 2.65%
71.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.64%
72.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 2.64%
73.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.63%
74.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.60%
75.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2.59%
76.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.57%
77.  สพป.พะเยา เขต 2 2.55%
78.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.53%
79.  สพป.สมุทรสาคร 2.53%
80.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.53%
81.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.52%
82.  สพป.พัทลุง เขต 2 2.52%
83.  สพป.สุโขทัย เขต 1 2.51%
84.  สพป.สิงห์บุรี 2.51%
85.  สพป.สงขลา เขต 1 2.50%
86.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.50%
87.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.50%
88.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.50%
89.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.49%
90.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.46%
91.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2.46%
92.  สพป.จันทบุรี เขต 2 2.44%
93.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.44%
94.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.41%
95.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.40%
96.  สพป.ลำปาง เขต 3 2.40%
97.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2.39%
98.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.39%
99.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2.36%
100.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2.36%
101.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2.35%
102.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.35%
103.  สพป.ระนอง 2.35%
104.  สพป.กระบี่ 2.34%
105.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.33%
106.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.29%
107.  สพป.ตรัง เขต 2 2.29%
108.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.29%
109.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.28%
110.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.28%
111.  สพป.น่าน เขต 1 2.28%
112.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.28%
113.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2.26%
114.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.19%
115.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.17%
116.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.17%
117.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.17%
118.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.16%
119.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2.15%
120.  สพป.ชลบุรี เขต 1 2.10%
121.  สพป.อุดรธานี เขต 2 2.10%
122.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.09%
123.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.08%
124.  สพป.ยโสธร เขต 1 2.06%
125.  สพป.เลย เขต 2 2.04%
126.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 2.04%
127.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.03%
128.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2.02%
129.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.01%
130.  สพป.พังงา 2.01%
131.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.00%
132.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.99%
133.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.95%
134.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.95%
135.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1.92%
136.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1.92%
137.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 1.91%
138.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 1.91%
139.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.90%
140.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.90%
141.  สพป.สระบุรี เขต 2 1.89%
142.  สพป.จันทบุรี เขต 1 1.87%
143.  สพป.พะเยา เขต 1 1.86%
144.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1.85%
145.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.85%
146.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.84%
147.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1.83%
148.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.83%
149.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.82%
150.  สพป.ชลบุรี เขต 2 1.82%
151.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 1.82%
152.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1.81%
153.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1.79%
154.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.78%
155.  สพป.ยโสธร เขต 2 1.77%
156.  สพป.ราชบุรี เขต 1 1.77%
157.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1.75%
158.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 1.73%
159.  สพป.น่าน เขต 2 1.67%
160.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1.63%
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1.60%
162.  สพป.สมุทรสงคราม 1.56%
163.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1.54%
164.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.54%
165.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.53%
166.  สพป.ชัยนาท 1.53%
167.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.49%
168.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1.46%
169.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.41%
170.  สพป.พิจิตร เขต 1 1.34%
171.  สพป.อำนาจเจริญ 1.33%
172.  สพป.นครปฐม เขต 2 1.18%
173.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.14%
174.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 1.14%
175.  สพป.นครนายก 1.13%
176.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.02%
177.  สพป.แพร่ เขต 2 0.95%
178.  สพป.เลย เขต 3 0.91%
179.  สพป.ระยอง เขต 2 0.78%
180.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.67%

Powered By www.thaieducation.net