ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ยะลา เขต 2 9.63%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 9.22%
3.  สพป.ยะลา เขต 1 8.07%
4.  สพป.ปัตตานี เขต 3 7.32%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 3 7.08%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 2 6.64%
7.  สพป.นราธิวาส เขต 1 6.50%
8.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.69%
9.  สพป.ภูเก็ต 5.62%
10.  สพป.ยะลา เขต 3 5.43%
11.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 4.94%
12.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.92%
13.  สพป.อุดรธานี เขต 1 4.80%
14.  สพป.สระบุรี เขต 1 4.77%
15.  สพป.เลย เขต 1 4.61%
16.  สพป.นครพนม เขต 2 4.41%
17.  สพป.สตูล 4.25%
18.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.17%
19.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.14%
20.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 4.07%
21.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.04%
22.  สพป.ตาก เขต 2 4.04%
23.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 3.99%
24.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.91%
25.  สพป.สกลนคร เขต 3 3.87%
26.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.87%
27.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.86%
28.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.81%
29.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.72%
30.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.70%
31.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 3.66%
32.  สพป.ตาก เขต 1 3.64%
33.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.64%
34.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.62%
35.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 3.56%
36.  สพป.สกลนคร เขต 1 3.54%
37.  สพป.บึงกาฬ 3.50%
38.  สพป.นครพนม เขต 1 3.50%
39.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.41%
40.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3.41%
41.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 3.36%
42.  สพป.ระยอง เขต 1 3.36%
43.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.32%
44.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 3.30%
45.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.29%
46.  สพป.มุกดาหาร 3.26%
47.  สพป.สกลนคร เขต 2 3.25%
48.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.25%
49.  สพป.สงขลา เขต 3 3.24%
50.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.23%
51.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 3.21%
52.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.20%
53.  สพป.ตรัง เขต 1 3.20%
54.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.20%
55.  สพป.สงขลา เขต 2 3.19%
56.  สพป.แพร่ เขต 1 3.17%
57.  สพป.ลำปาง เขต 3 3.15%
58.  สพป.เชียงราย เขต 3 3.12%
59.  สพป.พังงา 3.11%
60.  สพป.กระบี่ 3.06%
61.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 3.05%
62.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.01%
63.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.00%
64.  สพป.อ่างทอง 2.98%
65.  สพป.น่าน เขต 2 2.98%
66.  สพป.ยโสธร เขต 1 2.97%
67.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.96%
68.  สพป.พะเยา เขต 1 2.94%
69.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.93%
70.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2.93%
71.  สพป.ชลบุรี เขต 3 2.93%
72.  สพป.สุโขทัย เขต 1 2.92%
73.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.90%
74.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 2.90%
75.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.89%
76.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.88%
77.  สพป.สมุทรสาคร 2.87%
78.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2.85%
79.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.84%
80.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.82%
81.  สพป.หนองคาย เขต 1 2.82%
82.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.82%
83.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2.81%
84.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2.78%
85.  สพป.น่าน เขต 1 2.76%
86.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.75%
87.  สพป.ตราด 2.73%
88.  สพป.ระนอง 2.70%
89.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.70%
90.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.70%
91.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2.69%
92.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.67%
93.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.66%
94.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.64%
95.  สพป.อุดรธานี เขต 2 2.63%
96.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.63%
97.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2.60%
98.  สพป.อำนาจเจริญ 2.58%
99.  สพป.พะเยา เขต 2 2.58%
100.  สพป.ตรัง เขต 2 2.58%
101.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.58%
102.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.57%
103.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 2.56%
104.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.56%
105.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.55%
106.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.55%
107.  สพป.จันทบุรี เขต 2 2.54%
108.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.54%
109.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2.52%
110.  สพป.สิงห์บุรี 2.51%
111.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2.51%
112.  สพป.ลพบุรี เขต 2 2.50%
113.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2.48%
114.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.47%
115.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.45%
116.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2.44%
117.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.41%
118.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.40%
119.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.39%
120.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.36%
121.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2.35%
122.  สพป.อุดรธานี เขต 3 2.34%
123.  สพป.พัทลุง เขต 2 2.33%
124.  สพป.สงขลา เขต 1 2.32%
125.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.31%
126.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.30%
127.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.27%
128.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.24%
129.  สพป.สุโขทัย เขต 2 2.24%
130.  สพป.ชลบุรี เขต 1 2.24%
131.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.23%
132.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.22%
133.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.21%
134.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.21%
135.  สพป.อุดรธานี เขต 4 2.20%
136.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2.20%
137.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.13%
138.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 2.12%
139.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.12%
140.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.06%
141.  สพป.ยโสธร เขต 2 2.05%
142.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.05%
143.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2.03%
144.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.02%
145.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 2.02%
146.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.02%
147.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.01%
148.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.00%
149.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1.99%
150.  สพป.ชุมพร เขต 2 1.99%
151.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.96%
152.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1.95%
153.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.92%
154.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.90%
155.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 1.90%
156.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.89%
157.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 1.88%
158.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.88%
159.  สพป.ราชบุรี เขต 1 1.88%
160.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.87%
161.  สพป.เลย เขต 3 1.87%
162.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 1.84%
163.  สพป.นครนายก 1.79%
164.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.78%
165.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.74%
166.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.72%
167.  สพป.สมุทรสงคราม 1.64%
168.  สพป.นครปฐม เขต 2 1.56%
169.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.55%
170.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.52%
171.  สพป.นนทบุรี เขต 2 1.49%
172.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 1.46%
173.  สพป.จันทบุรี เขต 1 1.45%
174.  สพป.ชลบุรี เขต 2 1.30%
175.  สพป.ชัยนาท 1.26%
176.  สพป.เลย เขต 2 1.24%
177.  สพป.ระยอง เขต 2 1.19%
178.  สพป.แพร่ เขต 2 1.19%
179.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.15%
180.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.14%
181.  สพป.พิจิตร เขต 1 1.05%
182.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 1.01%
183.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.64%

Powered By www.thaieducation.net