ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.แพร่ เขต 1 15.18%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 9.80%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 1 7.51%
4.  สพป.ยะลา เขต 2 7.01%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 3 6.67%
6.  สพป.ชุมพร เขต 2 5.38%
7.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.98%
8.  สพป.นราธิวาส เขต 2 4.86%
9.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.85%
10.  สพป.ยะลา เขต 3 4.83%
11.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.80%
12.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4.75%
13.  สพป.สงขลา เขต 2 4.73%
14.  สพป.ชัยนาท 4.63%
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 4.53%
16.  สพป.นครพนม เขต 2 4.53%
17.  สพป.ตาก เขต 2 4.46%
18.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.42%
19.  สพป.มุกดาหาร 4.35%
20.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 4.31%
21.  สพป.สมุทรสาคร 4.29%
22.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.24%
23.  สพป.ลพบุรี เขต 2 4.24%
24.  สพป.ปัตตานี เขต 3 4.21%
25.  สพป.อำนาจเจริญ 4.20%
26.  สพป.สตูล 4.01%
27.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.01%
28.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.94%
29.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.90%
30.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.85%
31.  สพป.น่าน เขต 2 3.84%
32.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 3.81%
33.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 3.77%
34.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3.71%
35.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.70%
36.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.68%
37.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.67%
38.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.66%
39.  สพป.กรุงเทพมหานคร 3.66%
40.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.65%
41.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 3.63%
42.  สพป.ภูเก็ต 3.61%
43.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.60%
44.  สพป.ระยอง เขต 1 3.60%
45.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.60%
46.  สพป.ยะลา เขต 1 3.59%
47.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 3.58%
48.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.54%
49.  สพป.เลย เขต 1 3.53%
50.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.53%
51.  สพป.จันทบุรี เขต 2 3.52%
52.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 3.48%
53.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.48%
54.  สพป.กระบี่ 3.47%
55.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.47%
56.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.45%
57.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.45%
58.  สพป.ระยอง เขต 2 3.45%
59.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.41%
60.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 3.39%
61.  สพป.สกลนคร เขต 1 3.38%
62.  สพป.ปัตตานี เขต 1 3.37%
63.  สพป.สงขลา เขต 3 3.36%
64.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.36%
65.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.35%
66.  สพป.สกลนคร เขต 3 3.34%
67.  สพป.นครพนม เขต 1 3.32%
68.  สพป.เลย เขต 3 3.31%
69.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 3.30%
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 3.27%
71.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.26%
72.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3.24%
73.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.21%
74.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.20%
75.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.20%
76.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.17%
77.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.16%
78.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.14%
79.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.13%
80.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 3.11%
81.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.09%
82.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.06%
83.  สพป.ตาก เขต 1 3.05%
84.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.04%
85.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 3.04%
86.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.02%
87.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3.02%
88.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.01%
89.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.97%
90.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 2.97%
91.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.97%
92.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.94%
93.  สพป.สงขลา เขต 1 2.93%
94.  สพป.นครนายก 2.92%
95.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2.91%
96.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.88%
97.  สพป.สระบุรี เขต 1 2.87%
98.  สพป.นครปฐม เขต 1 2.85%
99.  สพป.บึงกาฬ 2.84%
100.  สพป.เชียงราย เขต 4 2.83%
101.  สพป.สระแก้ว เขต 1 2.83%
102.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.82%
103.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.79%
104.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.79%
105.  สพป.ตราด 2.76%
106.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.75%
107.  สพป.พังงา 2.75%
108.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.73%
109.  สพป.พะเยา เขต 1 2.73%
110.  สพป.ตรัง เขต 1 2.72%
111.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2.72%
112.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.69%
113.  สพป.อุดรธานี เขต 1 2.66%
114.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2.66%
115.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.62%
116.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.60%
117.  สพป.แพร่ เขต 2 2.58%
118.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.57%
119.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2.55%
120.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.54%
121.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.54%
122.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.54%
123.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.52%
124.  สพป.อุดรธานี เขต 4 2.50%
125.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.50%
126.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2.47%
127.  สพป.น่าน เขต 1 2.47%
128.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.46%
129.  สพป.ชลบุรี เขต 2 2.45%
130.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2.44%
131.  สพป.เลย เขต 2 2.41%
132.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.40%
133.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.40%
134.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2.35%
135.  สพป.เชียงราย เขต 1 2.35%
136.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2.32%
137.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.32%
138.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.32%
139.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 2.29%
140.  สพป.ยโสธร เขต 1 2.28%
141.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.28%
142.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2.27%
143.  สพป.นนทบุรี เขต 1 2.24%
144.  สพป.ตรัง เขต 2 2.22%
145.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.22%
146.  สพป.พะเยา เขต 2 2.21%
147.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.21%
148.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.21%
149.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.19%
150.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.17%
151.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 2.16%
152.  สพป.สระแก้ว เขต 2 2.16%
153.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.10%
154.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.08%
155.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.06%
156.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.04%
157.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2.02%
158.  สพป.สมุทรสงคราม 2.00%
159.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.00%
160.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1.99%
161.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.94%
162.  สพป.ราชบุรี เขต 1 1.89%
163.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1.89%
164.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1.87%
165.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1.84%
166.  สพป.อ่างทอง 1.82%
167.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 1.77%
168.  สพป.พิจิตร เขต 1 1.77%
169.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1.70%
170.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1.69%
171.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.68%
172.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.67%
173.  สพป.สิงห์บุรี 1.60%
174.  สพป.สุโขทัย เขต 1 1.59%
175.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 1.55%
176.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1.53%
177.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 1.50%
178.  สพป.พัทลุง เขต 2 1.50%
179.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 1.48%
180.  สพป.ระนอง 1.48%
181.  สพป.ยโสธร เขต 2 1.47%
182.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.46%
183.  สพป.ลำปาง เขต 3 1.38%

Powered By www.thaieducation.net