ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 8.29%
2.  สพป.ยะลา เขต 2 7.96%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 3 7.43%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 1 6.24%
5.  สพป.ภูเก็ต 5.40%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 2 5.33%
7.  สพป.ยะลา เขต 1 5.24%
8.  สพป.ยะลา เขต 3 4.75%
9.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.73%
10.  สพป.ระยอง เขต 1 4.68%
11.  สพป.อุดรธานี เขต 1 4.53%
12.  สพป.นครพนม เขต 2 4.52%
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4.44%
14.  สพป.ตาก เขต 2 4.41%
15.  สพป.สงขลา เขต 2 4.24%
16.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4.24%
17.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 4.21%
18.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.18%
19.  สพป.สระบุรี เขต 1 4.13%
20.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 4.05%
21.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.94%
22.  สพป.นครพนม เขต 1 3.88%
23.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.80%
24.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.76%
25.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 3.76%
26.  สพป.เชียงราย เขต 3 3.75%
27.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 3.73%
28.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 3.72%
29.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.64%
30.  สพป.เลย เขต 1 3.63%
31.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.62%
32.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.61%
33.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 3.61%
34.  สพป.ลพบุรี เขต 2 3.60%
35.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 3.58%
36.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.57%
37.  สพป.น่าน เขต 1 3.54%
38.  สพป.สงขลา เขต 3 3.54%
39.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 3.53%
40.  สพป.ลำพูน เขต 1 3.53%
41.  สพป.สมุทรสาคร 3.53%
42.  สพป.ตรัง เขต 1 3.53%
43.  สพป.ตรัง เขต 2 3.51%
44.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.47%
45.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 3.46%
46.  สพป.สกลนคร เขต 3 3.43%
47.  สพป.สกลนคร เขต 1 3.43%
48.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.42%
49.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.41%
50.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 3.38%
51.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.33%
52.  สพป.ตราด 3.33%
53.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.32%
54.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3.32%
55.  สพป.มุกดาหาร 3.31%
56.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.29%
57.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 3.27%
58.  สพป.สตูล 3.25%
59.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.24%
60.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.23%
61.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.22%
62.  สพป.สงขลา เขต 1 3.22%
63.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 3.16%
64.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.16%
65.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.13%
66.  สพป.กรุงเทพมหานคร 3.12%
67.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.12%
68.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.12%
69.  สพป.เชียงราย เขต 2 3.10%
70.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.06%
71.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.06%
72.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.05%
73.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.01%
74.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 3.01%
75.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2.99%
76.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2.99%
77.  สพป.ตาก เขต 1 2.98%
78.  สพป.พังงา 2.96%
79.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.94%
80.  สพป.น่าน เขต 2 2.93%
81.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.89%
82.  สพป.อำนาจเจริญ 2.88%
83.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.88%
84.  สพป.พะเยา เขต 1 2.85%
85.  สพป.ยโสธร เขต 1 2.84%
86.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.84%
87.  สพป.ปัตตานี เขต 1 2.84%
88.  สพป.เชียงราย เขต 1 2.82%
89.  สพป.นครนายก 2.82%
90.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.80%
91.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2.77%
92.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.77%
93.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.77%
94.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.76%
95.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.76%
96.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.69%
97.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.69%
98.  สพป.จันทบุรี เขต 2 2.69%
99.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.68%
100.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 2.66%
101.  สพป.แพร่ เขต 1 2.65%
102.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.63%
103.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.60%
104.  สพป.ราชบุรี เขต 1 2.59%
105.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.56%
106.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2.55%
107.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.55%
108.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.54%
109.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.54%
110.  สพป.ระนอง 2.54%
111.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2.54%
112.  สพป.ชลบุรี เขต 2 2.53%
113.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.47%
114.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2.47%
115.  สพป.สุโขทัย เขต 2 2.46%
116.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.43%
117.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.42%
118.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2.42%
119.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.41%
120.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.40%
121.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.39%
122.  สพป.กระบี่ 2.39%
123.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.39%
124.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.38%
125.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.37%
126.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.37%
127.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.36%
128.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2.36%
129.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.34%
130.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.29%
131.  สพป.สระแก้ว เขต 2 2.29%
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.28%
133.  สพป.อ่างทอง 2.27%
134.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.25%
135.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.20%
136.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.20%
137.  สพป.พัทลุง เขต 2 2.20%
138.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.19%
139.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2.19%
140.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.18%
141.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.17%
142.  สพป.อุดรธานี เขต 2 2.16%
143.  สพป.ลำปาง เขต 3 2.13%
144.  สพป.ยโสธร เขต 2 2.13%
145.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2.12%
146.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.08%
147.  สพป.พะเยา เขต 2 2.08%
148.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.07%
149.  สพป.อุดรธานี เขต 3 2.07%
150.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2.07%
151.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.06%
152.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.03%
153.  สพป.สิงห์บุรี 2.03%
154.  สพป.บึงกาฬ 2.01%
155.  สพป.เลย เขต 3 1.95%
156.  สพป.ชัยนาท 1.94%
157.  สพป.ระยอง เขต 2 1.94%
158.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1.93%
159.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 1.85%
160.  สพป.แพร่ เขต 2 1.82%
161.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.82%
162.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.80%
163.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.79%
164.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.78%
165.  สพป.เลย เขต 2 1.73%
166.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.70%
167.  สพป.ชลบุรี เขต 1 1.64%
168.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.63%
169.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1.60%
170.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1.60%
171.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.55%
172.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.45%
173.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.44%
174.  สพป.สมุทรสงคราม 1.31%
175.  สพป.พิจิตร เขต 2 1.31%
176.  สพป.นครปฐม เขต 2 1.21%
177.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1.20%
178.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 1.15%
179.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.11%
180.  สพป.พิจิตร เขต 1 0.91%
181.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.63%
182.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 0.00%

Powered By www.thaieducation.net