ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 10.08%
2.  สพป.ยะลา เขต 2 8.61%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 1 7.77%
4.  สพป.ปัตตานี เขต 3 7.64%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 3 6.45%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 2 6.43%
7.  สพป.ยะลา เขต 1 5.94%
8.  สพป.ภูเก็ต 5.81%
9.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.59%
10.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.39%
11.  สพป.สตูล 5.28%
12.  สพป.นนทบุรี เขต 2 5.20%
13.  สพป.เลย เขต 1 5.18%
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.11%
15.  สพป.นครพนม เขต 2 4.97%
16.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.85%
17.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 4.85%
18.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.78%
19.  สพป.สงขลา เขต 3 4.72%
20.  สพป.ตาก เขต 2 4.66%
21.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 4.64%
22.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.57%
23.  สพป.สงขลา เขต 2 4.51%
24.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.45%
25.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 4.44%
26.  สพป.ยะลา เขต 3 4.43%
27.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4.42%
28.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 4.40%
29.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 4.40%
30.  สพป.นครพนม เขต 1 4.32%
31.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.25%
32.  สพป.ยโสธร เขต 1 4.24%
33.  สพป.สกลนคร เขต 1 4.13%
34.  สพป.ตาก เขต 1 4.11%
35.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.11%
36.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 4.11%
37.  สพป.น่าน เขต 1 4.02%
38.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4.01%
39.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 4.00%
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.00%
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.98%
42.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.92%
43.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.92%
44.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.88%
45.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.87%
46.  สพป.เชียงราย เขต 3 3.85%
47.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 3.82%
48.  สพป.ตรัง เขต 1 3.81%
49.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.70%
50.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.69%
51.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.69%
52.  สพป.มุกดาหาร 3.64%
53.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 3.63%
54.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.62%
55.  สพป.อุดรธานี เขต 1 3.58%
56.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.58%
57.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.56%
58.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.55%
59.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.55%
60.  สพป.ลำพูน เขต 1 3.54%
61.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 3.52%
62.  สพป.สกลนคร เขต 2 3.52%
63.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.50%
64.  สพป.ระยอง เขต 1 3.49%
65.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.47%
66.  สพป.กระบี่ 3.46%
67.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.45%
68.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.44%
69.  สพป.แพร่ เขต 1 3.41%
70.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 3.40%
71.  สพป.อำนาจเจริญ 3.40%
72.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.39%
73.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.37%
74.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.35%
75.  สพป.ลพบุรี เขต 2 3.34%
76.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.34%
77.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3.33%
78.  สพป.อ่างทอง 3.32%
79.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.32%
80.  สพป.พังงา 3.28%
81.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.28%
82.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.27%
83.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.27%
84.  สพป.ลำปาง เขต 3 3.23%
85.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.23%
86.  สพป.บึงกาฬ 3.23%
87.  สพป.ตราด 3.22%
88.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 3.22%
89.  สพป.สกลนคร เขต 3 3.21%
90.  สพป.จันทบุรี เขต 2 3.20%
91.  สพป.น่าน เขต 2 3.17%
92.  สพป.พะเยา เขต 2 3.14%
93.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.11%
94.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.10%
95.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.09%
96.  สพป.ตรัง เขต 2 3.09%
97.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.09%
98.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 3.08%
99.  สพป.ระนอง 3.07%
100.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.04%
101.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.01%
102.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3.00%
103.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.99%
104.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.96%
105.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2.95%
106.  สพป.พะเยา เขต 1 2.94%
107.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.94%
108.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.93%
109.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.93%
110.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2.92%
111.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.91%
112.  สพป.ยโสธร เขต 2 2.90%
113.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.90%
114.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.89%
115.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.87%
116.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.87%
117.  สพป.สงขลา เขต 1 2.86%
118.  สพป.สมุทรสาคร 2.84%
119.  สพป.อุดรธานี เขต 3 2.84%
120.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.83%
121.  สพป.พัทลุง เขต 2 2.80%
122.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2.79%
123.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.79%
124.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.75%
125.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.74%
126.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.74%
127.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.72%
128.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.72%
129.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.70%
130.  สพป.ราชบุรี เขต 1 2.70%
131.  สพป.อุดรธานี เขต 2 2.69%
132.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.69%
133.  สพป.อุดรธานี เขต 4 2.68%
134.  สพป.สิงห์บุรี 2.64%
135.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.60%
136.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 2.57%
137.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 2.57%
138.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.56%
139.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.55%
140.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.54%
141.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.54%
142.  สพป.ชลบุรี เขต 1 2.52%
143.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.52%
144.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.49%
145.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.43%
146.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.42%
147.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.37%
148.  สพป.เชียงราย เขต 4 2.33%
149.  สพป.สระแก้ว เขต 2 2.33%
150.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.33%
151.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2.26%
152.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2.26%
153.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.25%
154.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2.25%
155.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.24%
156.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.17%
157.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.14%
158.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.08%
159.  สพป.เลย เขต 3 2.08%
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2.08%
161.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.05%
162.  สพป.นครนายก 2.03%
163.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.00%
164.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.99%
165.  สพป.สุโขทัย เขต 2 1.98%
166.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1.97%
167.  สพป.นครปฐม เขต 2 1.96%
168.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.91%
169.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.91%
170.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.87%
171.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.86%
172.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.86%
173.  สพป.ชลบุรี เขต 2 1.85%
174.  สพป.ชัยนาท 1.85%
175.  สพป.แพร่ เขต 2 1.70%
176.  สพป.ระยอง เขต 2 1.62%
177.  สพป.สมุทรสงคราม 1.56%
178.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.55%
179.  สพป.เลย เขต 2 1.52%
180.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 1.44%
181.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.35%
182.  สพป.พิจิตร เขต 1 1.24%
183.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1.04%

Powered By www.thaieducation.net