ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.แพร่ เขต 1 15.97%
2.  สพป.ยะลา เขต 2 10.01%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 3 9.60%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 1 7.51%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 2 6.95%
6.  สพป.ตาก เขต 2 6.74%
7.  สพป.นราธิวาส เขต 2 6.62%
8.  สพป.ยะลา เขต 3 6.55%
9.  สพป.ปัตตานี เขต 3 6.49%
10.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 5.46%
11.  สพป.ชุมพร เขต 2 5.38%
12.  สพป.สตูล 5.09%
13.  สพป.จันทบุรี เขต 2 5.07%
14.  สพป.สกลนคร เขต 1 5.06%
15.  สพป.ยะลา เขต 1 5.06%
16.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.06%
17.  สพป.สกลนคร เขต 3 5.06%
18.  สพป.ลำปาง เขต 1 5.03%
19.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.98%
20.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.88%
21.  สพป.สระบุรี เขต 2 4.88%
22.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 4.86%
23.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.85%
24.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 4.84%
25.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.80%
26.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4.75%
27.  สพป.สงขลา เขต 2 4.74%
28.  สพป.ภูเก็ต 4.72%
29.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.72%
30.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.69%
31.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.69%
32.  สพป.ปัตตานี เขต 1 4.66%
33.  สพป.ชัยนาท 4.63%
34.  สพป.เลย เขต 1 4.62%
35.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4.61%
36.  สพป.นครพนม เขต 1 4.58%
37.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 4.57%
38.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4.56%
39.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 4.53%
40.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4.50%
41.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 4.42%
42.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.42%
43.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.41%
44.  สพป.เลย เขต 3 4.39%
45.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.39%
46.  สพป.ตาก เขต 1 4.39%
47.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 4.39%
48.  สพป.มุกดาหาร 4.35%
49.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 4.33%
50.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 4.31%
51.  สพป.หนองคาย เขต 1 4.30%
52.  สพป.สมุทรสาคร 4.29%
53.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.24%
54.  สพป.ลพบุรี เขต 2 4.24%
55.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.23%
56.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 4.22%
57.  สพป.อำนาจเจริญ 4.20%
58.  สพป.เชียงราย เขต 4 4.18%
59.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4.09%
60.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.08%
61.  สพป.ตรัง เขต 1 4.06%
62.  สพป.พังงา 4.05%
63.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 4.01%
64.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.01%
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.98%
66.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.97%
67.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.94%
68.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.90%
69.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.89%
70.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 3.89%
71.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 3.89%
72.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 3.85%
73.  สพป.น่าน เขต 2 3.84%
74.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.82%
75.  สพป.บึงกาฬ 3.79%
76.  สพป.ตราด 3.78%
77.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 3.77%
78.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.74%
79.  สพป.สงขลา เขต 1 3.74%
80.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.73%
81.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3.71%
82.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.68%
83.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.67%
84.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 3.65%
85.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.65%
86.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.65%
87.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 3.64%
88.  สพป.ชลบุรี เขต 2 3.62%
89.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.60%
90.  สพป.ระยอง เขต 1 3.60%
91.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.60%
92.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.60%
93.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.60%
94.  สพป.อุดรธานี เขต 1 3.60%
95.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.58%
96.  สพป.หนองคาย เขต 2 3.55%
97.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.54%
98.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.50%
99.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.48%
100.  สพป.กระบี่ 3.47%
101.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 3.47%
102.  สพป.ระยอง เขต 2 3.45%
103.  สพป.ตรัง เขต 2 3.43%
104.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.42%
105.  สพป.จันทบุรี เขต 1 3.42%
106.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.41%
107.  สพป.ลำพูน เขต 1 3.39%
108.  สพป.เลย เขต 2 3.38%
109.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3.37%
110.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.36%
111.  สพป.สงขลา เขต 3 3.36%
112.  สพป.น่าน เขต 1 3.36%
113.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.32%
114.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 3.30%
115.  สพป.อุดรธานี เขต 4 3.28%
116.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3.27%
117.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.20%
118.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3.20%
119.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.20%
120.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 3.20%
121.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.20%
122.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.20%
123.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.16%
124.  สพป.นนทบุรี เขต 1 3.14%
125.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3.14%
126.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.14%
127.  สพป.เชียงราย เขต 2 3.10%
128.  สพป.พะเยา เขต 2 3.09%
129.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.06%
130.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3.04%
131.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.03%
132.  สพป.นครพนม เขต 2 3.03%
133.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 3.03%
134.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3.02%
135.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.00%
136.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.95%
137.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.94%
138.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.94%
139.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.93%
140.  สพป.นครนายก 2.92%
141.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2.91%
142.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2.91%
143.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.88%
144.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.88%
145.  สพป.ราชบุรี เขต 1 2.86%
146.  สพป.สระแก้ว เขต 1 2.83%
147.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.81%
148.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.78%
149.  สพป.พิจิตร เขต 1 2.77%
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2 2.74%
151.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.73%
152.  สพป.พะเยา เขต 1 2.73%
153.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.69%
154.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.64%
155.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.62%
156.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.62%
157.  สพป.แพร่ เขต 2 2.58%
158.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.57%
159.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.55%
160.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.55%
161.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.54%
162.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.40%
163.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.40%
164.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.39%
165.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.36%
166.  สพป.เชียงราย เขต 1 2.35%
167.  สพป.สมุทรสงคราม 2.34%
168.  สพป.ยโสธร เขต 1 2.28%
169.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 2.24%
170.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.22%
171.  สพป.สุโขทัย เขต 1 2.22%
172.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.20%
173.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.19%
174.  สพป.ยโสธร เขต 2 2.16%
175.  สพป.สิงห์บุรี 2.12%
176.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.11%
177.  สพป.ระนอง 2.10%
178.  สพป.ลำปาง เขต 3 2.09%
179.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.95%
180.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.94%
181.  สพป.อ่างทอง 1.82%
182.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 1.67%
183.  สพป.พัทลุง เขต 2 1.50%

Powered By www.thaieducation.net