ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ยะลา เขต 2 7.83%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 7.69%
3.  สพป.ปัตตานี เขต 3 6.49%
4.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.35%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 1 6.08%
6.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.36%
7.  สพป.ยะลา เขต 1 4.96%
8.  สพป.นครพนม เขต 2 4.85%
9.  สพป.นราธิวาส เขต 3 4.75%
10.  สพป.นราธิวาส เขต 2 4.74%
11.  สพป.ภูเก็ต 4.41%
12.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.25%
13.  สพป.เลย เขต 1 3.80%
14.  สพป.อุดรธานี เขต 1 3.78%
15.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.73%
16.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.55%
17.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 3.48%
18.  สพป.น่าน เขต 1 3.44%
19.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 3.44%
20.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 3.42%
21.  สพป.กรุงเทพมหานคร 3.38%
22.  สพป.ระยอง เขต 1 3.36%
23.  สพป.ตาก เขต 2 3.36%
24.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.31%
25.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.17%
26.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.16%
27.  สพป.สงขลา เขต 3 3.15%
28.  สพป.สงขลา เขต 2 3.13%
29.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 3.09%
30.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.09%
31.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.05%
32.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.05%
33.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.98%
34.  สพป.นครปฐม เขต 1 2.98%
35.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 2.98%
36.  สพป.ชลบุรี เขต 3 2.95%
37.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2.87%
38.  สพป.พังงา 2.86%
39.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.84%
40.  สพป.สกลนคร เขต 1 2.82%
41.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2.82%
42.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.80%
43.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2.79%
44.  สพป.สงขลา เขต 1 2.79%
45.  สพป.ตราด 2.74%
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 2.74%
47.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.72%
48.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2.72%
49.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.68%
50.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2.67%
51.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 2.63%
52.  สพป.นครพนม เขต 1 2.62%
53.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 2.62%
54.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.60%
55.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.60%
56.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.58%
57.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2.58%
58.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.57%
59.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.55%
60.  สพป.สุโขทัย เขต 2 2.54%
61.  สพป.ชลบุรี เขต 1 2.52%
62.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2.51%
63.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.51%
64.  สพป.แพร่ เขต 1 2.51%
65.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.50%
66.  สพป.สระบุรี เขต 1 2.50%
67.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.49%
68.  สพป.น่าน เขต 2 2.49%
69.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2.48%
70.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.48%
71.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.45%
72.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 2.44%
73.  สพป.ลำปาง เขต 2 2.44%
74.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.43%
75.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 2.43%
76.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2.42%
77.  สพป.ลพบุรี เขต 2 2.41%
78.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.41%
79.  สพป.สุโขทัย เขต 1 2.36%
80.  สพป.เชียงราย เขต 3 2.30%
81.  สพป.กระบี่ 2.28%
82.  สพป.อุดรธานี เขต 2 2.27%
83.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.25%
84.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.25%
85.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2.23%
86.  สพป.สิงห์บุรี 2.23%
87.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 2.22%
88.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2.20%
89.  สพป.หนองคาย เขต 1 2.20%
90.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.18%
91.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.18%
92.  สพป.ตรัง เขต 1 2.17%
93.  สพป.อ่างทอง 2.16%
94.  สพป.ลำปาง เขต 3 2.13%
95.  สพป.จันทบุรี เขต 2 2.13%
96.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2.10%
97.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.08%
98.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.08%
99.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2.07%
100.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2.07%
101.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2.06%
102.  สพป.มุกดาหาร 2.06%
103.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.06%
104.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.06%
105.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2.05%
106.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.03%
107.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.02%
108.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.02%
109.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.00%
110.  สพป.พัทลุง เขต 2 1.99%
111.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1.99%
112.  สพป.ระนอง 1.97%
113.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1.97%
114.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1.96%
115.  สพป.หนองคาย เขต 2 1.95%
116.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1.95%
117.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1.93%
118.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 1.91%
119.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.90%
120.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 1.90%
121.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 1.90%
122.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 1.88%
123.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1.86%
124.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 1.86%
125.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 1.82%
126.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1.82%
127.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 1.82%
128.  สพป.ตรัง เขต 2 1.82%
129.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1.81%
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.80%
131.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.78%
132.  สพป.พะเยา เขต 2 1.76%
133.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.74%
134.  สพป.สมุทรสาคร 1.71%
135.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 1.71%
136.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1.71%
137.  สพป.นครนายก 1.68%
138.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.67%
139.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.64%
140.  สพป.ลำพูน เขต 1 1.61%
141.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.61%
142.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.61%
143.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.58%
144.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 1.57%
145.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1.54%
146.  สพป.พะเยา เขต 1 1.51%
147.  สพป.อำนาจเจริญ 1.51%
148.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1.50%
149.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.50%
150.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.49%
151.  สพป.ราชบุรี เขต 1 1.47%
152.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 1.47%
153.  สพป.เลย เขต 3 1.42%
154.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1.39%
155.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1.38%
156.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.38%
157.  สพป.ยโสธร เขต 2 1.31%
158.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.31%
159.  สพป.สมุทรสงคราม 1.28%
160.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 1.26%
161.  สพป.ชลบุรี เขต 2 1.25%
162.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.22%
163.  สพป.ชัยนาท 1.21%
164.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.12%
165.  สพป.ระยอง เขต 2 1.08%
166.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.02%
167.  สพป.นครปฐม เขต 2 1.01%
168.  สพป.เลย เขต 2 1.00%
169.  สพป.พิจิตร เขต 1 0.99%
170.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 0.98%
171.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 0.95%
172.  สพป.แพร่ เขต 2 0.87%
173.  สพป.นนทบุรี เขต 1 0.86%
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.49%

Powered By www.thaieducation.net