สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,999 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,180 6.21
เตี้ย  1,046 5.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,953 10.28
ผอมและเตี้ย  478 2.52
อ้วนและเตี้ย  503 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,839 72.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *