สพป.นครราชสีมา เขต 6 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,489 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,312 7.50
เตี้ย  822 4.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,570 8.98
ผอมและเตี้ย  377 2.16
อ้วนและเตี้ย  372 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,036 74.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *