สพป.นครราชสีมา เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  34,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,305 6.64
เตี้ย  2,049 5.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,413 12.72
ผอมและเตี้ย  727 2.10
อ้วนและเตี้ย  1,207 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,994 69.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *