สพป.ปัตตานี เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  11,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,427 12.93
เตี้ย  1,309 11.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  435 3.94
ผอมและเตี้ย  465 4.21
อ้วนและเตี้ย  240 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,162 64.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *