สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,819 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,040 5.25
เตี้ย  616 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,160 10.90
ผอมและเตี้ย  330 1.67
อ้วนและเตี้ย  530 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,143 76.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *