สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,741 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,147 6.85
เตี้ย  748 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,651 9.86
ผอมและเตี้ย  556 3.32
อ้วนและเตี้ย  715 4.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,924 71.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *