สพป.อุดรธานี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  33,230 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,092 9.30
เตี้ย  2,003 6.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,337 10.04
ผอมและเตี้ย  1,197 3.60
อ้วนและเตี้ย  2,574 7.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,027 63.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *