สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,086 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,144 5.70
เตี้ย  728 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,446 7.20
ผอมและเตี้ย  302 1.50
อ้วนและเตี้ย  357 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,109 80.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *