สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,360 6.84
เตี้ย  1,047 5.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,658 8.34
ผอมและเตี้ย  696 3.50
อ้วนและเตี้ย  620 3.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,495 72.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *