สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,589 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,337 9.12
เตี้ย  2,285 6.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,882 7.88
ผอมและเตี้ย  1,264 3.45
อ้วนและเตี้ย  1,383 3.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,438 69.52 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *