สพป.สมุทรปราการ เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  28,619 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,719 6.01
เตี้ย  1,091 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,067 10.72
ผอมและเตี้ย  862 3.01
อ้วนและเตี้ย  1,032 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,848 72.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *