ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,361 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,162 6.68
เตี้ย  1,989 6.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,146 6.63
ผอมและเตี้ย  1,110 3.43
อ้วนและเตี้ย  603 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,351 75.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $