ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,709 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,359 7.21
เตี้ย  1,645 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,235 9.89
ผอมและเตี้ย  1,483 4.53
อ้วนและเตี้ย  2,110 6.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,877 66.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $