ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,892 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,103 11.54
เตี้ย  1,620 6.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,990 7.40
ผอมและเตี้ย  1,045 3.89
อ้วนและเตี้ย  808 3.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,326 68.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $