ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  0
เตี้ย  0
เริ่มอ้วน=>อ้วน  0
ผอมและเตี้ย  0
อ้วนและเตี้ย  0
ไม่มีภาวะโภชนาการ  0 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $