ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  143 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3 2.10
เตี้ย  8 5.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  19 13.29
ผอมและเตี้ย  0 0.00
อ้วนและเตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  113 79.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $