ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  34,992 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,972 5.64
เตี้ย  1,512 4.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,748 10.71
ผอมและเตี้ย  1,051 3.00
อ้วนและเตี้ย  1,185 3.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,524 72.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $