รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียน 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
1. กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
2. กลางหมื่นสงเคราะห์
3. กาฬสินธุ์พิทยาสัย
4. กุดครองวิทยาคาร
5. กุดลิงวิทยาคม
6. กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
7. ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
8. ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
9. ค้อจารย์วิทยา
10. คอนเรียบอนุกูล
11. ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
12. คำคาราษฎร์บำรุง
13. คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
14. คำประถมนิคมสงเคราะห์
15. คำปลาฝาโนนชัย
16. คำหุ่งราษฎร์บำรุง
17. คำแคนราษฎร์วิทยา
18. คำแคนวิทยา
19. คำโพนคำม่วงวิทยา
20. คำโพนทองราษฎร์นิยม
21. คำไผ่สงเคราะห์
22. ชุมชนนาจารย์วิทยา
23. ชุมชนนามะเขือวิทยา
24. ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
25. ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
26. ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
27. ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
28. ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
29. ชุมชนแก้งคำวิทยา
30. ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
31. ดงน้อยวิทยา
32. ดงน้อยสงเคราะห์
33. ดงพยุงสงเคราะห์
34. ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
35. ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
36. ดงเมืองวิทยาคาร
37. ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
38. ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
39. ดอนหวายราษฎร์บำรุง
40. ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
41. ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
42. ด่านใต้วิทยา
43. ถ้ำปลาวิทยายน
44. ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
45. ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
46. ท่านาจานวิทยา
47. ท่าลำดวนประชาบำรุง
48. ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
49. ท่าแสงวิทยายน
50. ท่าไคร้สามัคคี
51. ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
52. นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
53. นาคูณวิทยา
54. นาจำปา
55. นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
56. นามนราษฎร์นุเคราะห์
57. นามลวิทยาคาร
58. นาสีนวลโสกทรายวิทยา
59. นาโกวิทยา
60. น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
61. นิคมลำปาววิทยา
62. บ้านกุดแห่
63. บ้านคำเชียงวัน
64. บ้านคำเม็ก
65. บ้านดอนสนวน
66. บ้านต้อนวิทยาคาร
67. บ้านท่างาม
68. บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
69. บ้านนาวิทยาคม
70. บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
71. บ้านม่วงวิทยาคม
72. บ้านม่วงวิทยายน
73. บ้านลาดวิทยาเสริม
74. บ้านสว่าง
75. บ้านหนองกุงกลาง
76. บ้านหนองกุงน้อย
77. บ้านหนองกุงใหญ่
78. บ้านหนองช้าง
79. บ้านหนองม่วง
80. บ้านหนาดสงเคราะห์
81. บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
82. บ้านห้วยยาง
83. บ้านห้วยแสง
84. บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
85. บ้านเหล่าค้อ
86. บ้านแกวิทยายน
87. บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
88. บ้านแวงประชารัฐบำรุง
89. บ้านโคกกว้าง
90. บ้านโคกใส
91. บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
92. บ้านโนนโพธิ์ศรี
93. บ้านโหมนสงเคราะห์
94. บึงวิชัยสงเคราะห์
95. บึงสว่างวิทยาคม
96. บึงไฮโนนสวางวิทยา
97. ปลาเค้าวิทยาคาร
98. ปากน้ำราษฎร์บำรุง
99. พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
100. ภูปอวิทยา
101. ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
102. วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
103. สงยางสงเปลือยวิทยาคม
104. สหัสขันธ์วิทยาคม
105. สองห้องราษฎร์บูรณะ
106. สะอาดประชาสรรพ์
107. สะอาดสมศรีวิทยา
108. สะอาดโนนงามวิทยา
109. สะอาดไชยศรี
110. สามชัยอุดมวิทย์
111. สามัคคีสำราญวิทย์
112. สายป่าแดงวิทยา
113. สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
114. สำเริงวิทยา
115. สิงห์สะอาด
116. หนองกุงวิทยาคม
117. หนองตุวิทยา
118. หนองทุ่มสงเคราะห์
119. หนองบัวราษฎร์นิยม
120. หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
121. หนองพอกวิทยายน
122. หนองหัวช้าง
123. หนองแคนวิทยา
124. หนองแซงวิทยา
125. หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
126. หนองแวงประชานุกูล
127. หนองแวงเหนือ
128. หนองแวงแสน
129. หนองแสงราษฎร์พัฒนา
130. หนองโพนวิทยายน
131. หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
132. หนองโพนโนนสมบูรณ์
133. ห้วยตูมวิทยาคาร
134. ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
135. หัวขวาวิทยา
136. หัวคูประชาอุทิศ
137. หามแหโพนทองวิทยาคม
138. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
139. อนุบาลกาฬสินธุ์
140. เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
141. เชียงเครือวิทยาคม
142. เสมาสามัคคี
143. เหล่าสูงวิทยา
144. เหล่าหลวงวิทยาคาร
145. เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
146. เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
147. แก่งนาขามสามัคคี
148. แก้งนางราษฎร์บำรุง
149. แกเปะราษฎร์นิยม
150. โคกกลางราษฎร์พัฒนา
151. โคกกลางวิทยา
152. โคกก่องวิทยา
153. โคกคอนวิทยานุกูล
154. โคกนางามสามัคคี
155. โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
156. โคกล่ามผดุงวิทย์
157. โคกล่ามวิทยา
158. โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
159. โคกเมยประชาพัฒนา
160. โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
161. โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
162. โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
163. โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
164. โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
165. โนนเมืองประชานุเคราะห์
166. โนนเมืองวิทยาคาร
167. โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
168. โป่งเชือกศึกษาสถาน
169. โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
170. โพนสวางพิทยาคม
171. โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 100.00
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
173 173 173 173

Powered By www.thaieducation.net