รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียน 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
1. คชเวกวิทยา
2. คอตัน
3. คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
4. จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
5. จุฬาราษฎร์วิทยา
6. ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
7. ชุมชนวัดกำแพง
8. ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
9. บางไทร
10. บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
11. บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
12. บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
13. บ้านเชียงรากน้อย
14. บ้านแถววิทยาคาร
15. ประชากรรังสฤษฏ์
16. ประสิทธิ์วิทยา
17. ปราสาททองวิทยา
18. มาลาอีสงเคราะห์
19. รอซีดี
20. ราษฎร์นิรมิตร
21. ราษฎร์บํารุง
22. ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
23. รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
24. ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
25. ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
26. วัดกระแชง
27. วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
28. วัดกลาง
29. วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
30. วัดขนอนบ้านกรด
31. วัดขวิด
32. วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
33. วัดคู้สลอด
34. วัดจรเข้ไล่
35. วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
36. วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
37. วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
38. วัดชุมพลนิกายาราม
39. วัดดอนพัฒนาราม
40. วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
41. วัดตรีพาราสีมาเขต
42. วัดตลาด (อุดมวิทยา)
43. วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
44. วัดตาลานเหนือ
45. วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
46. วัดทางยาว
47. วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
48. วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
49. วัดท่าดินแดง
50. วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
51. วัดทำใหม่
52. วัดธรรมนาวา
53. วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
54. วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
55. วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
56. วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
57. วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
58. วัดบันไดช้าง
59. วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
60. วัดบางซ้ายใน
61. วัดบางบาล
62. วัดบางเคียน
63. วัดบ้านกลิ้ง
64. วัดบ้านสร้าง
65. วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
66. วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
67. วัดบ้านแค
68. วัดบ้านแพน
69. วัดบุญกันนาวาส
70. วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
71. วัดประดู่โลกเชษฐ์
72. วัดปราสาททอง
73. วัดปิ่นแก้ว
74. วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
75. วัดมฤคทายวัน
76. วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
77. วัดยม
78. วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
79. วัดรางจระเข้
80. วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
81. วัดราษฎร์บำรุง
82. วัดราษฎร์ปุณณาราม
83. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
84. วัดฤกษ์บุญมี
85. วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
86. วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
87. วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
88. วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
89. วัดลาดประทุมคงคาราม
90. วัดลาดระโหง
91. วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
92. วัดวังชะโด
93. วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
94. วัดศิริสุขาราม
95. วัดสง่างาม
96. วัดสนามไชย
97. วัดสามตุ่ม
98. วัดสามเพลง
99. วัดสามเรือน
100. วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
101. วัดสุคนธาราม
102. วัดสุทธาวาส
103. วัดสุทธิรุจิราราม
104. วัดสุนทราราม
105. วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
106. วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
107. วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
108. วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
109. วัดหัวเวียง
110. วัดอนุกุญชราราม
111. วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
112. วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
113. วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
114. วัดอู่ตะเภา
115. วัดเจ้าเจ็ดใน
116. วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
117. วัดเชิงท่า
118. วัดเชิงเลน
119. วัดเทพมงคล
120. วัดเปรมปรีชา
121. วัดเศวตศิลาราม
122. วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
123. วัดแก้วสุวรรณ
124. วัดแจ้ง
125. วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
126. วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
127. วัดโบสถ์
128. วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
129. วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
130. วัดโบสถ์สมพรชัย
131. วัดโพธิ์
132. วัดโพธิ์
133. วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
134. วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
135. วัดโพธิ์แตงใต้
136. วัดโสภณเจติการาม
137. วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
138. วัดใหม่ต้านทาน
139. วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
140. วัดไชยภูมิ
141. วัดไทรน้อย
142. วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
143. วัดไผ่ล้อม
144. วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
145. วัดไม้ตราสมาชิการาม
146. วิทยานนท์
147. ศรีบางไทร
148. สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
149. สัตตปทุมบำรุง
150. สามัคคีวิทยา
151. สินสังวาลย์อุทิศ
152. หงสประภาสประสิทธิ์
153. อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
154. เจ้าฟ้าสร้าง
155. เชียงรากน้อย
156. โคกตาพรหม
157. ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
158. ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 100.00
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
158 158 158 158

Powered By www.thaieducation.net