แอดมินประจำโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
เขต_name_2_RECHECK.php?id_time=6§ion_id=38&id_job_part=2&y=2019&ON=0 เปลี่ยน ON = 1 , 0
1.  โรงเรียนวัดวังครก...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 6451
2.  โรงเรียนประชาสันติ...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 6452
3.  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 6479
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502

Powered By www.thaieducation.net