แอดมินประจำโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1
เขต_name_2_RECHECK.php?id_time=6§ion_id=38&id_job_part=2&y=2019&ON=0 เปลี่ยน ON = 1 , 0
1.  โรงเรียนวัดท่าตะเคียน...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 28980
2.  โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 29039
3.  โรงเรียนบ้านท่าแห...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30583
4.  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30585
5.  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30586
6.  โรงเรียนวัดดงกลาง...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30588
7.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30590
28979
28981
28982
28983
28984
28985
28986
28987
28988
28989
28990
28991
28992
28993
28994
28995
28996
28997
28998
28999
29001
29002
29003
29004
29005
29006
29007
29008
29009
29010
29011
29012
29013
29014
29015
29016
29017
29018
29019
29020
29022
29023
29024
29025
29026
29027
29029
29030
29031
29032
29033
29034
29035
29036
29037
29038
29040
29041
29042
29043
29044
29045
29046
29047
29050
29051
29052
29053
29054
29055
29056
29057
29058
29059
29060
29061
29062
29063
29064
29066
29067
29077
29078
29079
29080
29082
29083
29086
29087
29089
29090
29092
29093
29094
29096
29098
29099
29100
29101
29102
29103
29105
29106
29108
29109
29112
29113
29114
29116
29117
29119
29120
29121
29123

Powered By www.thaieducation.net