แอดมินประจำโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4
เขต_name_2_RECHECK.php?id_time=6§ion_id=38&id_job_part=2&y=2019&ON=0 เปลี่ยน ON = 1 , 0
1.  โรงเรียนบ้านโนนทอง...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30854
2.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30908
3.  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30909
4.  โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30910
5.  โรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวาง...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30911
6.  โรงเรียนบ้านโพน...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30912
22963
22964
22965
22966
22967
22968
22969
22970
22971
22972
22973
22974
22977
22979
22980
22981
22982
22989
22990
22992
22993
22995
22998
22999
23000
23005
23007
23009
23011
23013
23016
23018
23022
23023
23025
23028
23030
23031
23032
23034
23036
23037
23039
23041
23044
23046
23049
23051
23052
23054
23056
23057
23059
23061
23070
23078
23080
23082
23091
23094
23096
23097
23099
23101
23103
23104
23107
23109
23116
23118
23119
23121
23123
23124
23125
23127
23129
23131
23132
23133
23134
23135
23136
23137
23138
23139
23140
23141
23143
23145
23146
23148
23150
23151
23153
23154
23156
23158
23160
23162
23163
23165
23167
23169
23171
23172
23173
23174
23175
23176
23177
23178
23179
23180
23182
23185
23187
23189
23191
23193
23194
23196
23198
23199
23201
23202
23204
23206
23208
23209
23211
23213
23215
23216
23218
23220
23221
23223
23225
23227
23228
23230
23231

Powered By www.thaieducation.net