รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กลาโหมอุทิศ(117322)
2. ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)(117323)
3. ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)(117324)
4. ชุมชนวัดไทรม้า(117325)
5. ท่าทรายประชาอุปถัมภ์(117331)
6. ทานสัมฤทธิ์วิทยา(117326)
7. นุ่มประสงค์วิทยา(117327)
8. ประชาอุปถัมภ์(117328)
9. ป่าไม้อุทิศ 9(117329)
10. มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)(117330)
11. วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)(117334)
12. วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)(117332)
13. วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)(117335)
14. วัดทางหลวงโพธิ์ทอง(117333)
15. วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)(117339)
16. วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)(117338)
17. วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)(117336)
18. วัดปราสาท(117337)
19. วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)(117345)
20. วัดฝาง(117340)
21. วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์(117341)
22. วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)(117342)
23. วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)(117343)
24. วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)(117346)
25. วัดเชิงกระบือ(117344)
26. วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)(117347)
27. วัดโชติการาม(117350)
28. วัดใหม่ผดุงเขต(117349)
29. อนุบาลนนทบุรี(117348)
30. อนุบาลบางกรวย(117353)
31. อนุราชประสิทธิ์(117351)
32. ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)(117352)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
32 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net