รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. คลองแปดประชาสรรค์(117124)
2. ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล(117119)
3. ชุมชนบ้านชุมพล(117130)
4. ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง(117121)
5. ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)(117122)
6. ชุมชนบ้านหัวหวาย(117123)
7. ชุมชนบ้านเขาใบไม้(117125)
8. ชุมชนวัดห้วยร่วม(117127)
9. ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)(117126)
10. ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)(117128)
11. น้ำสาดกลาง(117137)
12. น้ำสาดเหนือ(117133)
13. บ้านกกกว้าว(117131)
14. บ้านกระทุ่มทอง(117132)
15. บ้านคลองกำลัง(117135)
16. บ้านคลองตักน้ำ(117138)
17. บ้านคลองบอน(117136)
18. บ้านคลองลาน(117134)
19. บ้านช่องคีรี(117139)
20. บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน)(117144)
21. บ้านชะลอมแหน(117148)
22. บ้านซับสมบูรณ์(117140)
23. บ้านดงจันทำ(117142)
24. บ้านดงมัน(117141)
25. บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)(117155)
26. บ้านตะกุดภิบาล(117153)
27. บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)(117143)
28. บ้านตะคร้อลาด(117150)
29. บ้านตะเคียนทอง(117145)
30. บ้านตะเฆ่ค่าย(117146)
31. บ้านตุ๊กแก(117147)
32. บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา(117149)
33. บ้านท่าเรือ(117159)
34. บ้านทำนบ(117151)
35. บ้านทุ่งทอง(117154)
36. บ้านนาขอม(117152)
37. บ้านบ่อไทยสามัคคี(117157)
38. บ้านปากง่าม(117156)
39. บ้านปากดง(117181)
40. บ้านพนมรอก(117162)
41. บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์(117160)
42. บ้านพุนกยูง(117164)
43. บ้านพุม่วง(117161)
44. บ้านพุมะค่า(117163)
45. บ้านร่องหอย(117166)
46. บ้านรังงาม(117165)
47. บ้านราษฎร์อุปถัมภ์(117169)
48. บ้านราษฎร์เจริญ(117167)
49. บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)(117168)
50. บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)(117175)
51. บ้านลำพยนต์(117174)
52. บ้านล้ำเจริญ(117170)
53. บ้านวังกระโดนน้อย(117171)
54. บ้านวังกระโดนใหญ่(117172)
55. บ้านวังข่อย(117173)
56. บ้านวังคาง(117182)
57. บ้านวังทองประชานุกูล(117177)
58. บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)(117176)
59. บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)(117179)
60. บ้านวังมะเดื่อ(117178)
61. บ้านวังแรง(117180)
62. บ้านวังโพรง(117184)
63. บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)(117183)
64. บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)(117189)
65. บ้านสระเกตุโมรี(117185)
66. บ้านสระแก้ว(117186)
67. บ้านสายน้ำทิพย์(117187)
68. บ้านหนองกระทุ่ม(117221)
69. บ้านหนองกระโดน(117188)
70. บ้านหนองกะเปา(117191)
71. บ้านหนองขาม(117190)
72. บ้านหนองจิก(117193)
73. บ้านหนองดู่(117192)
74. บ้านหนองตาราม(117194)
75. บ้านหนองบัวตากลาน(117195)
76. บ้านหนองบัวทอง(117196)
77. บ้านหนองปล้องโพช(117197)
78. บ้านหนองพังพวย(117208)
79. บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)(117199)
80. บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)(117200)
81. บ้านหนองสองห้อง(117201)
82. บ้านหนองสะเอ้ง(117205)
83. บ้านหนองสะแกยาว(117203)
84. บ้านหนองสีซอ(117202)
85. บ้านหนองสุขสันต์(117204)
86. บ้านหนองหลวง(117210)
87. บ้านหนองเต็งรัง(117209)
88. บ้านหนองเนิน(117206)
89. บ้านหนองแอก(117207)
90. บ้านหนองโบสถ์(117219)
91. บ้านหนองไผ่(117220)
92. บ้านหนองไผ่(117211)
93. บ้านหนองไม้แดง(117214)
94. บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี(117212)
95. บ้านห้วยตะโก(117213)
96. บ้านห้วยถั่วใต้(117217)
97. บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา(117215)
98. บ้านห้วยน้ำลาด(117216)
99. บ้านห้วยหอม(117228)
100. บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)(117218)
101. บ้านหัวเขาตาคลี(117222)
102. บ้านอุดมธัญญา(117223)
103. บ้านเขาขวาง(117224)
104. บ้านเขาค้างคาว(117233)
105. บ้านเขาดิน(117227)
106. บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)(117226)
107. บ้านเขาธรรมบท(117231)
108. บ้านเขาน้อย(117238)
109. บ้านเขานางต่วม(117229)
110. บ้านเขาปูน(117230)
111. บ้านเขามะเกลือ(117232)
112. บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)(117234)
113. บ้านเขาหินกลิ้ง(117235)
114. บ้านเขาใหญ่(117236)
115. บ้านเทพสถาพร(117237)
116. บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์)(117239)
117. บ้านเนินบ่อทอง(117241)
118. บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)(117240)
119. บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)(117242)
120. บ้านโคกกระดี่(117245)
121. บ้านโคกกร่าง(117251)
122. บ้านโคกมะขวิด(117244)
123. บ้านโคกสว่าง(117243)
124. บ้านโคกสะอาด(117248)
125. บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา(117247)
126. บ้านโคกสามัคคี(117246)
127. บ้านโคกเจริญ(117249)
128. บ้านโค้งสวอง(117250)
129. บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)(117254)
130. บ้านโพธิ์ประสาท(117255)
131. บ้านโพนทอง(117253)
132. บ้านใหม่วารีเย็น(117258)
133. บ้านใหม่สามัคคี(117252)
134. บ้านไตรคีรี(117259)
135. บ้านไทรงาม(117256)
136. บ้านไร่ประชาสรรค์(117257)
137. บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์(117262)
138. ประชาอุปถัมภ์(117266)
139. ม่วงน้อยประชาสามัคคี(117260)
140. รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์)(117265)
141. วังวิทยา(117261)
142. วัดคร่อเรียงราย(117263)
143. วัดจันเสน(117264)
144. วัดช่องแกระ(117267)
145. วัดช่องแค(117274)
146. วัดดอนคา(117276)
147. วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)(117271)
148. วัดถ้ำผาสุขใจ(117269)
149. วัดท่าตะโก(117272)
150. วัดท่าสุ่ม(117268)
151. วัดทุ่งทะเลทราย(117273)
152. วัดบ่อนิมิต(117270)
153. วัดบ้านใหม่(117278)
154. วัดประชาสรรค์(117275)
155. วัดป่าเรไร(117282)
156. วัดพนมเศษ(117277)
157. วัดลาดทิพยรส(117279)
158. วัดวังมหากร(117280)
159. วัดวังแรต(117283)
160. วัดวาปีรัตนาราม(117281)
161. วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)(117285)
162. วัดสายลำโพงกลาง(117284)
163. วัดสายลำโพงเหนือ(117291)
164. วัดสายลำโพงใต้(117301)
165. วัดสำโรงชัย(117288)
166. วัดหนองคูน้อย(117286)
167. วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)(117290)
168. วัดหนองตะโก(117287)
169. วัดหนองปลาไหล(117289)
170. วัดหนองสีนวล(117300)
171. วัดหนองหญ้ารังกา(117292)
172. วัดหนองหม้อ(117297)
173. วัดหนองเบน(117294)
174. วัดหนองเสือ(117293)
175. วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)(117295)
176. วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)(117298)
177. วัดห้วยดุก(117296)
178. วัดห้วยธารทหาร(117302)
179. วัดห้วยลำไย(117299)
180. วัดเขาดุม(117304)
181. วัดเขาฝา(117303)
182. วัดเขาวง(117310)
183. วัดเขาเจดีย์(117311)
184. วัดเทพสุทธาวาส(117306)
185. วัดเวฬุวัน(117308)
186. วัดโพธิ์ศรี(117317)
187. วันครู(2504)(117305)
188. วิฑูรย์ประชารักษ์(117307)
189. สระงาม(117316)
190. สหชาติเศรษฐกิจวิทยา(117309)
191. ห้วยวารีใต้(117313)
192. อนุบาลตากฟ้า(117312)
193. อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)(117314)
194. อนุบาลท่าตะโก(117315)
195. อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)(117319)
196. อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)(117318)
197. อุดมพัฒนา(117320)
198. เกาะแก้วสามัคคี(117321)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
198 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net