รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนลานสกา(116142)
2. ชุมชนวัดหมน(116145)
3. บ้านคดศอก(116141)
4. บ้านคลองดิน(116143)
5. บ้านคันธง(116144)
6. บ้านชะเอียน(116148)
7. บ้านตลาด(116147)
8. บ้านทวดทอง(116146)
9. บ้านทวดเหนือ(116150)
10. บ้านนาเคียน(116149)
11. บ้านบางกระบือ(116153)
12. บ้านบางนกวัก(116152)
13. บ้านบางหลวง(116151)
14. บ้านบางเตย(116154)
15. บ้านบางไทร(116157)
16. บ้านปลายคลอง(116155)
17. บ้านปากช่อง(116156)
18. บ้านปากน้ำปากพญา(116160)
19. บ้านปากน้ำเก่า(116161)
20. บ้านปากพญา(116158)
21. บ้านมะม่วงทอง(116159)
22. บ้านย่านซื่อ(116163)
23. บ้านร่อน(116162)
24. บ้านสันยูง(116165)
25. บ้านสำนักใหม่(116164)
26. บ้านหนองหนอน(116166)
27. บ้านห้วยยูง(116168)
28. บ้านห้วยระย้า(116167)
29. บ้านห้วยไทร(116172)
30. บ้านอ่าวตะเคียน(116183)
31. บ้านเนิน(116169)
32. บ้านไสใหญ่(116170)
33. ราชประชานุเคราะห์ 4(116171)
34. ราชประชานุเคราะห์ 5(116174)
35. ราษฎร์บำรุง(116176)
36. ราษฎร์บำรุง(116173)
37. วัดกัด(116177)
38. วัดคันนาราม(116175)
39. วัดคีรีกันทร์(116178)
40. วัดจังหูน(116180)
41. วัดจันทร์(116179)
42. วัดชัน(116181)
43. วัดดอนตรอ(116191)
44. วัดดอนยาง(116182)
45. วัดดินดอน(116184)
46. วัดทางพูน(116189)
47. วัดท่างาม(116186)
48. วัดท่าช้าง(116185)
49. วัดท่านคร(116187)
50. วัดท่าม่วง(116188)
51. วัดท้ายสำเภา(116190)
52. วัดท่าแพ(116193)
53. วัดทุ่งเฟื้อ(116192)
54. วัดทุ่งแย้(116201)
55. วัดนางพระยา(116194)
56. วัดนารีประดิษฐ์(116195)
57. วัดนาวง(116196)
58. วัดน้ำรอบ(116199)
59. วัดน้ำรอบ(116197)
60. วัดบางตะพาน(116198)
61. วัดบางหว้า(116204)
62. วัดบางใหญ่(116200)
63. วัดบ้านตาล(116203)
64. วัดป่าหวาย(116207)
65. วัดพระพรหม(116202)
66. วัดพระมงกุฎ(116205)
67. วัดพระมหาธาตุ(116206)
68. วัดพระเพรง(116210)
69. วัดพังยอม(116208)
70. วัดพังสิงห์(116212)
71. วัดมหาชัยวนาราม(116218)
72. วัดมะม่วงตลอด(116209)
73. วัดมะม่วงทอง(116217)
74. วัดมะม่วงสองต้น(116211)
75. วัดมุขธารา(116214)
76. วัดราษฎร์เจริญ(116213)
77. วัดราษฏร์เจริญวราราม(116215)
78. วัดวนาราม(116222)
79. วัดวังหงส์(116216)
80. วัดวังไทร(116220) ยุบแล้ว
81. วัดวิสุทธิยาราม(116219)
82. วัดศรีมงคล(116221)
83. วัดสมอ(116223)
84. วัดสระเพลง(116224)
85. วัดสระแก้ว(116225)
86. วัดสระไคร(116228)
87. วัดสวนพล(116231)
88. วัดสว่างอารมณ์(116226)
89. วัดสอ(116227)
90. วัดหญ้า(116229)
91. วัดหนองบัว(116230)
92. วัดหนองแตน(116232)
93. วัดห้วยพระ(116234)
94. วัดหัวอิฐ(116233)
95. วัดเจดีย์(116235)
96. วัดเชิงแตระ(116240)
97. วัดเทพธิดาราม(116236)
98. วัดแพร่(116237)
99. วัดโคกกะถิน(116238)
100. วัดโคกโพธิ์สถิตย์(116239)
101. วัดโดน(116243)
102. วัดโบสถ์(116241)
103. วัดโพธิ์ทอง(116245)
104. วัดโพธิ์เสด็จ(116242)
105. วัดใหม่ทอน(116244)
106. วัดไทรงาม(116247)
107. วัดไพศาลสถิต(116252)
108. วัดไสมะนาว(116246)
109. อนุบาลนครศรีธรรมราช(116256)
110. ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง)(116248)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 30.68
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
109 26 0 0

Powered By www.thaieducation.net