รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กันเกราพิทยาคม(114839)
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ(114844)
3. ชลประทานสงเคราะห์(114840)
4. ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่(114841)
5. ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง(114843)
6. ชุมชนบ้านเพชร(114842)
7. ดอนท้าววิทยา(114845)
8. ตำบลบ้านโพธิ์(114852)
9. ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)(114846)
10. ทหารอากาศบำรุง(114847)
11. บ้านกระถินหนองเครือชุด(114849)
12. บ้านกระเพรา(114850)
13. บ้านกระโดน(114848)
14. บ้านกรูดหนองออก(114851)
15. บ้านกล้วยจอหอ(114854)
16. บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)(114855)
17. บ้านขามชั่งโค(114853)
18. บ้านขามเฒ่า(114859)
19. บ้านคนชุม(114856)
20. บ้านคล้าโนนคราม(114857)
21. บ้านคอนน้อย(114858)
22. บ้านคอหงษ์(114860)
23. บ้านจอหอ(114863)
24. บ้านจันอัด(114861)
25. บ้านซาด(114862)
26. บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539)(114868)
27. บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง(114866)
28. บ้านดอนขวาง(114881)
29. บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)(114864)
30. บ้านดอนผวา(114865)
31. บ้านดอนม่วง(114867)
32. บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)(114876)
33. บ้านด่านติง(114869)
34. บ้านด่านทองหลาง(114871)
35. บ้านด่านเกวียน(114870)
36. บ้านต่างตา(114874)
37. บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)(114872)
38. บ้านทับช้าง(114873)
39. บ้านทุ่งกระโดน(114880)
40. บ้านธารปราสาท(114875)
41. บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์(114877)
42. บ้านบึงตะโก(114878)
43. บ้านบึงทับช้าง(114879)
44. บ้านบึงสาร(114896)
45. บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)(114882)
46. บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)(114883)
47. บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย(114884)
48. บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)(114892)
49. บ้านพลจลก(114887)
50. บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)(114885)
51. บ้านพะเนา(114886)
52. บ้านพะไล(114888)
53. บ้านพุดซา(114891)
54. บ้านภูเขาลาด(114889)
55. บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)(114890)
56. บ้านมะค่า(114897)
57. บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)(114895)
58. บ้านมะรุม(114900)
59. บ้านมาบมะค่า(114893)
60. บ้านยองแยง(114894)
61. บ้านยางน้อยหัวสิบ(114898)
62. บ้านระกาย(114903)
63. บ้านลองตอง(114899)
64. บ้านละลมโพธิ์(114908)
65. บ้านลำเชิงไกร(114901)
66. บ้านวังม่วง(114915)
67. บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)(114906)
68. บ้านส้มมิตรภาพที่93(114902)
69. บ้านสะพาน(114919)
70. บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)(114904)
71. บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)(114905)
72. บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.(114907)
73. บ้านหญ้าคาเหนือ(114911)
74. บ้านหนองกระทุ่ม(114909)
75. บ้านหนองจำปา(114910)
76. บ้านหนองตะลุมปุ๊ก(114912)
77. บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)(114913)
78. บ้านหนองตาคง(114914)
79. บ้านหนองนา(114916)
80. บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)(114924)
81. บ้านหนองปรู(114917)
82. บ้านหนองพลวง(114918)
83. บ้านหนองพลวงใหญ่(114922)
84. บ้านหนองพลอง(114920)
85. บ้านหนองม้า(114921)
86. บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)(114925)
87. บ้านหนองระเวียง(114923)
88. บ้านหนองรังกา(114930)
89. บ้านหนองสมอประชาพัฒนา(114927)
90. บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)(114926)
91. บ้านหนองอ้อ(114938)
92. บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)(114929)
93. บ้านหนองแจง(114928)
94. บ้านหนองโจด(114934)
95. บ้านหนองไข่น้ำ(114941)
96. บ้านหนองไผ่ล้อม(114931)
97. บ้านหมื่นไวย(114932)
98. บ้านหลักร้อย(114933)
99. บ้านหลุมข้าว(114940)
100. บ้านหัวทะเล(114935)
101. บ้านเกรียมโนนสำโรง(114936)
102. บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา(114937)
103. บ้านเปราะหอมพัฒนา(114945)
104. บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)(114939)
105. บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)(114942)
106. บ้านเมืองที(114946)
107. บ้านเสลาถั่วแปบ(114948)
108. บ้านเหล่าพิทยาคม(114943)
109. บ้านโกรกเดือนห้า(114944)
110. บ้านโคกสูง(114953)
111. บ้านโคกไผ่-ขนาย(114947)
112. บ้านโตนด(114949)
113. บ้านโนนมะกอก(114950)
114. บ้านโนนมันเทศ(114951)
115. บ้านโป่งแมลงวัน(114973)
116. บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)(114952)
117. บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)(114955)
118. บ้านไพ(114954)
119. บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)(114956)
120. บึงพญาปราบ(114957)
121. บึงสาลี(114959)
122. ประชาสามัคคี(114961)
123. วัดทุ่งสว่าง(114960)
124. วัดบ้านด่านคนคบ(114958)
125. วัดบ้านหนองบัวศาลา(114969)
126. วัดสระแก้ว(114962)
127. วัดสว่างอารมณ์(114963)
128. วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗(114964)
129. สวนหม่อน(114972)
130. สามัคคีรถไฟ(114966)
131. สุขานารี(114965)
132. สุขานารี 2 (หนองขอน)(114967)
133. อนุบาลตลาดแค(114970)
134. อนุบาลนครราชสีมา(114968)
135. อ่างหนองแหนประชาสามัคคี(114971)
136. อ่างห้วยยาง(114978)
137. เคหะประชาสามัคคี(114979)
138. เมืองนครราชสีมา(114975)
139. เสนานุเคราะห์(114974)
140. โคกเพชรสระมโนรา(114976)
141. โพธารามพิทยาคม(114994)
142. ไตรคามสามัคคี(114977)
143. ไตรมิตรวิทยา(114980)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 48.43
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
143 134 0 0

Powered By www.thaieducation.net