รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา(113709)
2. ชุมชนชลประทานรังสรรค์(113702)
3. ชุมชนบ้านป่ามะม่วง(113703)
4. ชุมชนบ้านวังหิน(113708)
5. ชุมชนบ้านสมอโคน(113782)
6. ชุมชนบ้านแม่ยะ(113704)
7. ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว(113705)
8. ชุมชนบ้านไม้งาม(113706)
9. ชุมชนวัดสันป่าลาน(113707)
10. ชูวิชาราษฎร์(113716)
11. ดงซ่อมพิทยาคม(113711)
12. ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2(113710)
13. ตากสินราชานุสรณ์(113713)
14. ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม(113712)
15. น้ำดิบพิทยาคม(113714)
16. บ้านคลองสัก(113715)
17. บ้านคลองห้วยทราย(113721)
18. บ้านคลองไม้แดง(113717)
19. บ้านฉลอม(113718)
20. บ้านชะลาดระฆัง(113720)
21. บ้านดงยาง(113719)
22. บ้านดงลาน(113724)
23. บ้านตลุกกลางทุ่ง(113722)
24. บ้านตลุกป่าตาล(113723)
25. บ้านตะเคียนด้วน(113725)
26. บ้านตากประถมวิทยา(113727)
27. บ้านท้องฟ้า(113726)
28. บ้านท่าตะคร้อ(113728)
29. บ้านท่าปุยตก(113732)
30. บ้านท่าเล่(113731)
31. บ้านท่าไผ่(113729)
32. บ้านท่าไม้แดง(113730)
33. บ้านทุ่งกง(113733)
34. บ้านทุ่งกระเชาะ(113736)
35. บ้านนาตาโพ(113737)
36. บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)(113734)
37. บ้านน้ำด้วน(113735)
38. บ้านน้ำดิบ(113739)
39. บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)(113743)
40. บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล(113738)
41. บ้านปากวัง(113741)
42. บ้านป่ายางตะวันตก(113749)
43. บ้านป่ายางใต้(113740)
44. บ้านมูเซอ(113744)
45. บ้านยางโองนอก(113742)
46. บ้านลานสาง(113754)
47. บ้านลานห้วยเดื่อ(113747)
48. บ้านลานเต็ง(113745)
49. บ้านวังตำลึง(113757)
50. บ้านวังน้ำเย็น(113746)
51. บ้านวังประจบ(113748)
52. บ้านวังม่วง(113750)
53. บ้านวังโพ(113752)
54. บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102(113764)
55. บ้านวังไม้ส้าน(113751)
56. บ้านศรีคีรีรักษ์(113753)
57. บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)(113755)
58. บ้านสะแกเครือ(113756)
59. บ้านสันกลาง(113762)
60. บ้านสันป่าป๋วย(113758)
61. บ้านสามเงา(113761)
62. บ้านหนองกระทุ่ม(113759)
63. บ้านหนองกระโห้(113760)
64. บ้านหนองชะลาบ(113777)
65. บ้านหนองนกปีกกา(113763)
66. บ้านหนองบัวเหนือ(113768)
67. บ้านหนองบัวใต้(113766)
68. บ้านหนองปลาไหล(113765)
69. บ้านหนองร่ม(113767)
70. บ้านหนองเชียงคา(113772)
71. บ้านหนองแขม(113775)
72. บ้านห้วยนึ่ง(113769)
73. บ้านห้วยพลู(113770)
74. บ้านห้วยเหลือง(113771)
75. บ้านห้วยแม่บอน(113774)
76. บ้านอูมวาบ(113773)
77. บ้านเกาะอ้ายด้วน(113779)
78. บ้านเนินมะลื่น(113776)
79. บ้านแม่พะยวบ(113784)
80. บ้านแม่สลิด(113780)
81. บ้านโป่งแดง(113778)
82. บ้านโพรงตะเข้(113800)
83. บ้านโสมง(113781)
84. บ้านใหม่(113783)
85. บ้านใหม่สามัคคี(113785)
86. บ้านใหม่เสรีธรรม(113788)
87. ประชาพัฒนา(113787)
88. ผาผึ้งวิทยาคม(113786)
89. ยางโองน้ำวิทยาคม(113795)
90. วังหวายวิทยาคม(113792)
91. วัดปากห้วยไม้งาม(113789)
92. วัดพระธาตุน้อย(113790)
93. วัดสามเงา(113791)
94. ศรีวิทยา(113793)
95. สว่างวิทยา(113796)
96. หนองเสือพิทยาคม(113794)
97. หมู่บ้านตัวอย่าง(113797)
98. หินลาดนาไฮวิทยาคม(113798)
99. อนุบาลตาก(113799)
100. อนุบาลบ้านท่าปุย(113801)
101. อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า(113803)
102. อนุบาลรอดบำรุง(113804)
103. อนุบาลวังเจ้า(113802)
104. เขื่อนภูมิพล(113808)
105. เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์(113806)
106. เด่นวิทยา(113805)
107. เด่นไม้ซุงวิทยาคม(113807)
108. เสริมปัญญา(113822)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 42.59
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
108 76 0 0

Powered By www.thaieducation.net