รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ต้นบากราษฎร์บำรุง(113436)
2. ทุ่งรวงทอง(113439)
3. ทุ่งไทรทอง(113433)
4. บ้านกลางนา(113434)
5. บ้านคลองทรายขาว(113465)
6. บ้านคลองปะเหลียน(113437)
7. บ้านคลองลำปริง(113438)
8. บ้านคลองเต็ง(113440)
9. บ้านควนปริง(113441)
10. บ้านควนยวน(113445)
11. บ้านควนยาง(113444)
12. บ้านควนสระแก้ว(113446)
13. บ้านควนสวรรค์(113443)
14. บ้านควนอินทนินงาม(113448)
15. บ้านควนเคี่ยม(113447)
16. บ้านควนโพธิ์(113449)
17. บ้านควนไม้ดำ(113452)
18. บ้านช่อง(113455)
19. บ้านด่าน(113460)
20. บ้านตะเสะ(113450)
21. บ้านทอนพลา(113451)
22. บ้านทอนหาน(113454)
23. บ้านท่าข้าม(113453)
24. บ้านท่าคลอง(113457)
25. บ้านท่าบันได(113456)
26. บ้านท่าเทศ(113459)
27. บ้านทุ่งกอ(113461)
28. บ้านทุ่งค่าย(113458)
29. บ้านทุ่งนา(113463)
30. บ้านทุ่งนา(เมือง)(113462)
31. บ้านทุ่งปาหนัน(113464)
32. บ้านทุ่งมะขามป้อม(113468)
33. บ้านทุ่งยาว(113476)
34. บ้านทุ่งศาลา(113479)
35. บ้านทุ่งส้มป่อย(113466)
36. บ้านทุ่งหนองแห้ง(113470)
37. บ้านทุ่งเกาะญวน(113467)
38. บ้านนาทะเล(113469)
39. บ้านนาทุ่ง(113471)
40. บ้านนานิน(113483)
41. บ้านนาป้อ(113472)
42. บ้านนายายหม่อม(113473)
43. บ้านนาโตง(113474)
44. บ้านบกหัก(113480)
45. บ้านบางด้วน(113475)
46. บ้านบางยาง(113477)
47. บ้านบ้าหวี(113482)
48. บ้านปะเหลียน(113478)
49. บ้านปากปรน(113490)
50. บ้านปากห้วย(113481)
51. บ้านปากไพ(113486)
52. บ้านป่าแก่(113487)
53. บ้านยวนโปะ(113485)
54. บ้านย่านตาขาว(113484)
55. บ้านยูงงาม(113488)
56. บ้านลำปลอกเหนือ(113494)
57. บ้านลำพิกุล(113489)
58. บ้านลำแคลง(113495)
59. บ้านลิพัง(113491)
60. บ้านวังศิลา(113492)
61. บ้านสามแยก(113493)
62. บ้านสุโสะ(113498)
63. บ้านหนองชวด(113496)
64. บ้านหนองชุมแสง(113497)
65. บ้านหนองยวน(113510)
66. บ้านหนองยายแม็ม(113499)
67. บ้านหนองหว้า(113501)
68. บ้านหนองเจ็ดบาท(113500)
69. บ้านหนองเรี้ย(113502)
70. บ้านหนองโต๊ะ(113504)
71. บ้านหนองไทร(113503)
72. บ้านหยงสตาร์(113506)
73. บ้านห้วยด้วน(113505)
74. บ้านห้วยม่วง(113509)
75. บ้านห้วยลึก(113507)
76. บ้านห้วยเร็จ(113511)
77. บ้านห้วยไทร(113508)
78. บ้านหัวควน(113514)
79. บ้านหาดเลา(113512)
80. บ้านหินคอกควาย(113520)
81. บ้านเกาะปุด(113516)
82. บ้านเขาติง(113513)
83. บ้านเขาหลัก(113523)
84. บ้านเขาไม้แก้ว(113515)
85. บ้านแหลม(113517)
86. บ้านแหลมสอม(113524)
87. บ้านโคกชะแง้(113518)
88. บ้านโคกทราย(113519)
89. บ้านโคกรัก(113522)
90. บ้านโพรงจระเข้(113521)
91. บ้านในควน(113526)
92. บ้านไทรงาม(113530)
93. บ้านไร่พรุ(113527)
94. บ้านไร่หลวง(113525)
95. มิตรภาพที่ 31(113535)
96. วัดขุนสิทธิ์(113528)
97. วัดควนนิมิตศิลา(113529)
98. วัดควนวิเศษ(113533)
99. วัดควนวิไล(113534)
100. วัดควนสีนวล(113531)
101. วัดจอมไตร(113537)
102. วัดชลวาปีวิหาร(113532)
103. วัดช่องเปี่ยมราษฎร์(113541)
104. วัดท่าพญา(113539)
105. วัดทุ่งหินผุด(113536)
106. วัดธรรมาราม(113542)
107. วัดนางประหลาด(113538)
108. วัดนานอน(113544)
109. วัดน้ำผุด(113543)
110. วัดนิคมประทีป(113540)
111. วัดปากปรน(113549)
112. วัดมงคลสถาน(113546)
113. วัดศรีสุวรรณาราม(113547)
114. วัดสาริการาม(113545)
115. วัดหนองสมาน(113550)
116. วัดหนองเป็ด(113548)
117. วัดอัมพวัน(113577)
118. วัดเกาะมะม่วง(113557)
119. วัดเชี่ยวชาญกิจ(113551)
120. วัดแจ้ง(113552)
121. วัดโพธาราม(113553)
122. วัดโหละคล้า(113561)
123. วัดไทรงาม(113555)
124. วัดไทรทอง(113563)
125. วัดไพรสนฑ์(113554)
126. หนองผักฉีด(113558)
127. หาดทรายทอง(113556)
128. หาดสำราญ(113571)
129. อนุบาลตรัง(113559)
130. เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ(113560)
131. ไทยรัฐวิทยา ๓๙(113562)
132. ไทรงาม(113572)
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 10.04
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
37 16 0 0

Powered By www.thaieducation.net