รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านดอยเต่า(129809)
2. ชุมชนบ้านท่าข้าม(129810)
3. ชุมชนบ้านอมก๋อย(129812)
4. ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด(129811)
5. ชุมชนบ้านแม่ทัง(129815)
6. ชุมชนบ้านใหม่(129813)
7. ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4(129814)
8. ตรีมิตรวิทยา(129816)
9. ทุ่งต้นงิ้ว(129818)
10. บ้านกองลอย(129820)
11. บ้านกองวะ(129817)
12. บ้านกองหิน(129825)
13. บ้านกิ่วลม(129819)
14. บ้านขุน(129824)
15. บ้านขุนตื่น(129830)
16. บ้านขุนแม่ตื่นน้อย(129821)
17. บ้านงิ้วสูง(129823)
18. บ้านฉิมพลี(129822)
19. บ้านซิแบร(129826)
20. บ้านดงดำ(129829)
21. บ้านดอกแดง(129827)
22. บ้านดอยคำ(129828)
23. บ้านตาลเหนือ(129837)
24. บ้านตาลใต้(129836)
25. บ้านตีนตก(129831)
26. บ้านตุงติง(129832)
27. บ้านตุงลอย(129835)
28. บ้านถิ่นสำราญ(129833)
29. บ้านทุ่ง(129857)
30. บ้านทุ่งจำเริง(129834)
31. บ้านทุ่งโป่ง(129839)
32. บ้านน้อยห้วยรินวิทยา(129842)
33. บ้านนาคอเรือ(129844)
34. บ้านนาฟ่อน(129840)
35. บ้านนาเกียน(129838)
36. บ้านนาไคร้(129841)
37. บ้านบงตัน(129853)
38. บ้านบ่อสลี(129847)
39. บ้านบ่อหลวง(129850)
40. บ้านผาจุก(129843)
41. บ้านผาปูน(129848)
42. บ้านผาแตน(129845)
43. บ้านผีปานเหนือ(129846)
44. บ้านพุย(129851)
45. บ้านมูเซอ(129849)
46. บ้านยางครก(129852)
47. บ้านยางเปา(129861)
48. บ้านยางเปียง(129854)
49. บ้านยางแก้ว(129855)
50. บ้านวังกอง(129866)
51. บ้านวังลุง(129858)
52. บ้านวังหม้อ(129856)
53. บ้านวังหลวง(129865)
54. บ้านสบลาน(129876)
55. บ้านสันติสุข(129860)
56. บ้านหนองบัวคำ(129859)
57. บ้านหนองผักบุ้ง(129869)
58. บ้านหลวง(129909)
59. บ้านห้วยน้ำขาว(129870)
60. บ้านห้วยปูลิง(129881)
61. บ้านห้วยหล่อดูก(129871)
62. บ้านห้วยโค้ง(129872)
63. บ้านห้วยไม้หก(129879)
64. บ้านหางดง(129887)
65. บ้านห่างหลวง(129878)
66. บ้านอูตูม(129884)
67. บ้านเกาะหลวง(129885)
68. บ้านเด่นวิทยา(129894)
69. บ้านเตียนอาง(129886)
70. บ้านแควมะกอก(129890)
71. บ้านแปลง 2(129896)
72. บ้านแปลง 5(129891)
73. บ้านแม่งูด(129889)
74. บ้านแม่ต๋อม(129944)
75. บ้านแม่ตื่น(129898)
76. บ้านแม่ตูบ(129899)
77. บ้านแม่บวน(129897)
78. บ้านแม่ลอง(129900)
79. บ้านแม่ลานหลวง(129903)
80. บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง(129904)
81. บ้านแม่ลาย(129902)
82. บ้านแม่ลายเหนือ(129908)
83. บ้านแม่สะนาม(129906)
84. บ้านแม่สะเต(129905)
85. บ้านแม่หลองน้อย(129912)
86. บ้านแม่อมลอง(129910)
87. บ้านแม่อ่างขาง(129922)
88. บ้านแม่โขง(129917)
89. บ้านแอ่นจัดสรร(129921)
90. บ้านแอ่นใหม่(129926)
91. บ้านโค้งงาม(129913)
92. บ้านโท้งวิทยา(129915)
93. บ้านโปง(129930)
94. บ้านโปงทุ่ง(129925)
95. บ้านใบหนา(129924)
96. บ้านไร่(129931)
97. บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง(129928)
98. ศูนย์อพยพแปลง 8(129947)
99. แม่โถวิทยาคม(129935)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 27.27
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
99 9 0 0

Powered By www.thaieducation.net