รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)(132535)
2. ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด(132533)
3. ชุมชนบ้านป่าก่อดำ(132530)
4. ชุมชนบ้านสันจำปา(132531)
5. ชุมชนบ้านสันมะค่า(132532)
6. ชุมชนบ้านโป่ง(132534)
7. ดอยเวียงผาพิทยา(132537)
8. ดอยเวียงวิทยา(132542)
9. ท่าก๊อพลับพลาพิทยา(132548)
10. ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)(132538)
11. ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา(132536)
12. ธารทองวิทยา(ป่ารวก)(132540)
13. บัวสลีวิทยา(132541)
14. บ้านกล้วย(132539)
15. บ้านขุนลาว(132547)
16. บ้านขุนสรวย(132560)
17. บ้านจำคาวตอง(132546)
18. บ้านจำผักกูดทรายทอง(132544)
19. บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ(132545)
20. บ้านดงมะดะ(132550)
21. บ้านดอนสลี(132555)
22. บ้านดอยช้าง(132551)
23. บ้านดินดำ(132549)
24. บ้านต้นง้าว(132553)
25. บ้านต้นยาง(132554)
26. บ้านถ้ำ(132552)
27. บ้านท่ามะโอ(132561)
28. บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)(132557)
29. บ้านทุ่งยาว(132558)
30. บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)(132556)
31. บ้านปางมะขามป้อม(132559)
32. บ้านปางหก(132570)
33. บ้านปางหลวง(132569)
34. บ้านปางอ้อย(132562)
35. บ้านปางอ่ายห้วยชมภู(132568)
36. บ้านปางเกาะทราย(132563)
37. บ้านป่าจั่น(132566)
38. บ้านป่าต้าก(132564)
39. บ้านป่าตึง(132578)
40. บ้านป่าตึง(132565)
41. บ้านป่าตึงงาม(132567)
42. บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)(132573)
43. บ้านป่าบง(132576)
44. บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์(132571)
45. บ้านป่าสัก(132581)
46. บ้านป่าส้าน(132579)
47. บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก(132575)
48. บ้านป่าแงะ (ป่าแดด)(132589)
49. บ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า)(132603)
50. บ้านป่าแดงงาม(132577)
51. บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)(132584)
52. บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)(132583)
53. บ้านผาแดงหลวง(132600)
54. บ้านฝั่งตื้น(132586)
55. บ้านม่วงคำ(132585)
56. บ้านมังกาล่า(132587)
57. บ้านร้องบง(132590)
58. บ้านลังกา(132594)
59. บ้านวังวิทยา(132601)
60. บ้านวาวี(132591)
61. บ้านศาลา(132592)
62. บ้านสักพัฒนา(132593)
63. บ้านสัน(132596)
64. บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)(132598)
65. บ้านสันก้างปลา(132614)
66. บ้านสันต้นดู่(132611)
67. บ้านสันติวัน(132599)
68. บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา(132602)
69. บ้านสันสลี(132607)
70. บ้านสิบสอง(132633)
71. บ้านหนองบัว(132604)
72. บ้านหนองผำ(132605)
73. บ้านหนองยาว(132609)
74. บ้านหนองเก้าห้อง(132608)
75. บ้านห้วยกล้า(132613)
76. บ้านห้วยน้ำเย็น(132616)
77. บ้านห้วยม่วง(132627)
78. บ้านห้วยมะซาง(132624)
79. บ้านห้วยมะแกง(132619)
80. บ้านห้วยสะลักวิทยา(132628)
81. บ้านห้วยส้านพลับพลา(132634)
82. บ้านห้วยหญ้าไซ(132626)
83. บ้านห้วยหมอเฒ่า(132629)
84. บ้านห้วยหินลาดใน(132632)
85. บ้านห้วยเฮี้ย(132630)
86. บ้านห้วยโป่ง(132646)
87. บ้านห้วยไคร้(132631)
88. บ้านหัวฝาย(132652)
89. บ้านฮ่างต่ำ(132654)
90. บ้านเจริญเมือง(132639)
91. บ้านเด่นศาลา(132640)
92. บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)(132649)
93. บ้านเลาลี(132647)
94. บ้านเหมืองง่า(132644)
95. บ้านแม่ตะละวิทยา(132650)
96. บ้านแม่ตาช้าง(132656)
97. บ้านแม่ตาแมว(132660)
98. บ้านแม่ต๋ำ(132673)
99. บ้านแม่ปูนหลวง(132657)
100. บ้านแม่ผง(132667)
101. บ้านแม่ผักแหละ(132671)
102. บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)(132661)
103. บ้านแม่พุง(132670)
104. บ้านแม่ยางมิ้น(132666)
105. บ้านแม่อ้อนอก(132696)
106. บ้านแม่อ้อประชารัฐ(132709)
107. บ้านแม่แก้วเด่นชัย(132674)
108. บ้านแม่แก้วใต้(132676)
109. บ้านแม่โมงเย้า(132683)
110. บ้านแสนเจริญ(132679)
111. บ้านโป่ง(132678)
112. บ้านโป่งนก(132700)
113. บ้านโป่งปูเฟือง(132688)
114. บ้านโป่งมอญ(132687)
115. บ้านโป่งเทวี(132695)
116. บ้านโป่งเหนือ(132699)
117. บ้านโป่งแดง(132694)
118. บ้านโฮ่ง(132744)
119. บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง(132723)
120. ปางมะกาดวิทยา(132705)
121. ป่างิ้ววิทยา(132704)
122. ป่าแดงวิทยา(132718)
123. ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)(132706)
124. พานพสกสวัสดิ์(132711)
125. ร่องธารวิทยา(132713)
126. ริมวัง ๑(132748)
127. ริมวัง ๒(132712)
128. ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา(132766)
129. ศรีโพธิ์เงินวิทยา(132755)
130. สันกลางวิทยา(132719)
131. สันหนองควาย(132721)
132. ห้วยน้ำขุ่นวิทยา(132734)
133. ห้วยส้านยาววิทยา(132735)
134. อนุบาลจอมหมอกแก้ว(132741)
135. อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)(132742)
136. อนุบาลเวียงป่าเป้า(132743)
137. อนุบาลแม่ขะจาน(132757)
138. อนุบาลแม่ลาว(132745)
139. อนุบาลแม่สรวย(132746)
140. เจดีย์หลวงพิทยา(132750)
141. เจริญเมืองวิทยา(132773)
142. เวียงกาหลงวิทยา(132751)
143. เวียงผาวิทยา(132763)
144. เวียงห้าววิทยา(132756)
145. โป่งกลางน้ำประชาสรรค์(132758)
146. โป่งทะลายใหม่เจริญ(132759)
147. โป่งน้ำร้อนวิทยา(132765)
148. โป่งแพร่วิทยา(132767)
149. โรงช้างวิทยา(132768)
150. โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน(132770)
151. ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)(132771)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 47.19
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
151 134 0 0

Powered By www.thaieducation.net