รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)(113319)
2. ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์(113325)
3. ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์(113320)
4. ชุมชนบ้านนาชะอัง(113323)
5. ชุมชนประชานิคม(113326)
6. ชุมชนมาบอำมฤต(113336)
7. ชุมชนวัดหาดพันไกร(113328)
8. บ้านกลาง(113331)
9. บ้านคลองสูบ(113329)
10. บ้านคอกม้า(113327)
11. บ้านคอสน(113338)
12. บ้านคอเตี้ย(113330)
13. บ้านคันธทรัพย์(113332)
14. บ้านงาช้าง(113334)
15. บ้านจันทึง(113340)
16. บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา(113333)
17. บ้านชุมโค(113335)
18. บ้านดอนตะเคียน(113337)
19. บ้านดอนทราย(113344)
20. บ้านดอนเคี่ยม(113341)
21. บ้านดอนไทรงาม(113339)
22. บ้านตาหงษ์(113342)
23. บ้านถ้ำธง(113354)
24. บ้านทรัพย์สมบูรณ์(113343)
25. บ้านทรายขาว(113346)
26. บ้านทรายแก้ว(113345)
27. บ้านท่ามะปริง(113352)
28. บ้านท่าลานทอง(113351)
29. บ้านท่าไม้ลาย(113348)
30. บ้านทุ่งมะขาม(113347)
31. บ้านทุ่งหงษ์(113349)
32. บ้านทุ่งเรี้ย(113358)
33. บ้านธรรมเจริญ(113350)
34. บ้านนาแซะ(113356)
35. บ้านน้ำพุ(113353)
36. บ้านน้ำเย็น(113357)
37. บ้านบ่ออิฐ(113355)
38. บ้านบางคอย(113361)
39. บ้านบางจาก(113362)
40. บ้านบางหลง(113360)
41. บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี(113368)
42. บ้านบึงลัด(113359)
43. บ้านปากคลอง(113370)
44. บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)(113364)
45. บ้านพรุตะเคียน(113363)
46. บ้านยายไท(113365)
47. บ้านรับร่อ(113367)
48. บ้านร้านตัดผม(113366)
49. บ้านละมุ(113372)
50. บ้านวังช้าง(113373)
51. บ้านศาลาลอย(113381)
52. บ้านสวนทรัพย์(113369)
53. บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)(113371)
54. บ้านสามเสียม(113376)
55. บ้านหนองเนียน(113389)
56. บ้านหนองเรือ(113375)
57. บ้านห้วยรากไม้(113374)
58. บ้านหัวถนน(113377)
59. บ้านหัวว่าว(113378)
60. บ้านหาดทรายรี(113398)
61. บ้านหาดภราดรภาพ(113380)
62. บ้านหาดส้มแป้น(113379)
63. บ้านหาดหงส์(113384)
64. บ้านหาดใน(113382)
65. บ้านหินกบ(113383)
66. บ้านหินแก้ว(113385)
67. บ้านเขาชันโต๊ะ(113387)
68. บ้านเขาบ่อ(113391)
69. บ้านเขาพาง(113386)
70. บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา(113388)
71. บ้านเขาวง(113399)
72. บ้านเขาเลี้ยว(113390)
73. บ้านเนินทอง(113392)
74. บ้านเหมืองทอง(113393)
75. บ้านแก่งเพกา(113397)
76. บ้านในห้วย(113394)
77. บ้านใหม่พัฒนา(113395)
78. บ้านใหม่สมบูรณ์(113396)
79. บ้านไชยราช(113403)
80. ประชานิคม 2(113402)
81. ประชานิคม 4(113400)
82. ประชาพัฒนา(113408)
83. วัดขุนกระทิง(113404)
84. วัดควนมณี(113405)
85. วัดคูขุด(113407)
86. วัดดอนทรายแก้ว(113406)
87. วัดดอนมะม่วง(113410)
88. วัดดอนยาง(113413)
89. วัดดอนรวบ(113414)
90. วัดดอนเมือง(113409)
91. วัดทุ่งคา(113415)
92. วัดน้อมถวาย(113411)
93. วัดนาทุ่ง(113412)
94. วัดบางลึก(113419)
95. วัดบางแหวน(113418)
96. วัดพิชัยยาราม(113417)
97. วัดวังไผ่(113420)
98. วัดหัวกรูด(113424)
99. วัดหาดทรายแก้ว(113421)
100. วัดหูรอ(113422)
101. วัดเชิงกระ(113428)
102. อนุบาลชุมพร(113427)
103. อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)(113423)
104. อนุบาลบ้านเนินสำลี(113425)
105. อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)(113426)
106. อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร(113430)
107. เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม(113429)
108. ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)(113431)
109. ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)(113442)
110. ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)(113435)
111. ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)(113432)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 41.22
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
111 72 0 0

Powered By www.thaieducation.net