รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ชัยนาท ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
2. วัดฝาง
3. วัดไผ่โพธิ์ทอง
4. วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
5. บ้านท่าไม้
6. วัดธรรมามูล
7. ชุมชนวัดดักคะนน
8. วัดสระเนินพระราม
9. บ้านหนองแค
10. วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
11. ชุมชนวัดวังเคียน
12. วัดนางลือ
13. วัดศรีวิชัย
14. พระยาตาก
15. อนุบาลชัยนาท
16. ลัดดาประชาสรรค์
17. อนุบาลเมืองชัยนาท
18. วัดโรงวัว
19. วัดแหลมหว้า
20. วัดดอนรังนก
21. วัดหนองพังนาค
22. วัดเนินถ่าน
23. รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
24. ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
25. อนุบาลมโนรมย์
26. วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
27. ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
28. วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
29. บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
30. บ้านหัวถนน
31. วัดหัวหว้า
32. วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
33. วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
34. ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
35. คงรักษ์ประชานุเคราะห์
36. วัดหนองตาตน
37. วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
38. วัดหนองจิก
39. วัดคลองบุญ
40. วัดหนองน้อย
41. อนุบาลวัดสิงห์
42. สำราญราษฎร์บำรุง
43. วัดวังหมัน
44. บ้านท่าข้ามวังน้ำ
45. บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
46. บ้านทุ่งกว้าง
47. วัดโคกสุก
48. วัดดอนตาล
49. วัดดอนตูมกมลาวาส
50. วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
51. วัดเขาแก้ว
52. ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
53. วัดบ้านหนอง
54. บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
55. วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
56. เขื่อนเจ้าพระยา
57. วัดกรุณา
58. วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
59. บ้านคลองยาง
60. วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
61. วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
62. วัดมะปราง
63. วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
64. วัดดอนตะไล้
65. อนุบาลสรรพยา
66. วัดโพธิมงคล
67. วัดกำแพง(สรรคบุรี)
68. วัดหลวงสิริบูรณาราม
69. วัดยางศรีเจริญ
70. วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
71. วัดโพธิ์ประสิทธิ์
72. วัดหาดอาษา
73. บ้านทุ่งกระถิน
74. ชุมชนวัดโคกดอกไม้
75. วัดเทพรัตนวนาราม
76. เทพรัตน์
77. วัดอารีทวีวนาราม
78. วัดหนองแขม
79. วัดโพธิ์งาม
80. วัดสนามชัย
81. วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
82. วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
83. วัดท่ากระแส
84. วัดโพธิ์ทอง
85. วัดหัวเด่น
86. วัดโฆสิตาราม
87. วัดหอระฆัง
88. วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
89. วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
90. วัดสระไม้แดง
91. วัดกำแพง(สรรพยา)
92. วัดหัวตะพาน
93. วัดพระแก้ว
94. อนุบาลสรรคบุรี
95. วัดโพธาราม
96. วัดพร้าว
97. วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
98. วัดท่า
99. วัดธรรมิกาวาส
100. วัดจั่นเจริญศรี
101. วัดบำเพ็ญบุญ
102. วัดจันทน์
103. วัดคลองงิ้ว
104. วัดดอนโพธิ์ศรี
105. ชุมชนวัดมาติการาม
106. วัดราษฎร์ศรัทธาราม
107. วัดเด่นใหญ่
108. บ้านสระแก้ว
109. บ้านหนองแจง
110. วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
111. วัดวิจิตรังสิตาราม
112. ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
113. วัดบ้านใหม่
114. ไกรราษฎร์วิทยา
115. บ้านวังเดือนห้า
116. บ้านรางจิก
117. วัดพรหมวิหาร
118. บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
119. บ้านหนองอ้ายสาม
120. วัดคลองธรรม
121. บ้านดอนกะโดน
122. ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
123. วัดวิจิตรรังสรรค์
124. วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
125. วัดถ้ำเข้
126. วัดวงเดือน
127. วัดคลองเกษม
128. วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
129. วัดศรีเจริญธรรม
130. วัดอรัญญวาสี
131. บ้านชัฏฝาง
132. ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
133. วัดสระดู่
134. วัดทองนพคุณ
135. บ้านหมื่นเทพ
136. วัดท่าแก้ว
137. ชุมชนคลองจันทน์
138. วัดโคกหมู
139. บ้านหนองต่อ
140. อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)
141. วัดสวนอัมพวัน
142. วัดศรีสโมสร
143. บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
144. บ้านวังหัวเรือ
145. วัดวังน้ำขาว
146. บ้านหนองหวาย
147. อนุบาลหนองมะโมง
148. บ้านน้ำพุ
149. บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
150. บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์)
151. บ้านหนองตะขบ
152. บ้านดอนใหญ่
153. วัดเขาดิน(วันครู2502)
154. บ้านเขาเกล็ด
155. บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
156. บ้านเก่า
157. บ้านทุ่งโพธิ์
158. บ้านกะบกเตี้ย
159. บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
160. อนุบาลเนินขาม
161. บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
162. บ้านหนองยาง
163. บ้านสุขเดือนห้า
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 75.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
163 163 163 0

Powered By www.thaieducation.net