รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ชัยนาท ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. คงรักษ์ประชานุเคราะห์(112358)
2. ชุมชนคลองจันทน์(112357)
3. ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)(112360)
4. ชุมชนวัดดักคะนน(112356)
5. ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)(112361)
6. ชุมชนวัดมาติการาม(112359)
7. ชุมชนวัดวังเคียน(112369)
8. ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)(112365)
9. ชุมชนวัดโคกดอกไม้(112362)
10. ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)(112363)
11. ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523(112364)
12. ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)(112368)
13. บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)(112366)
14. บ้านกะบกเตี้ย(112370)
15. บ้านคลองยาง(112377)
16. บ้านชัฏฝาง(112367)
17. บ้านดอนกะโดน(112372)
18. บ้านดอนใหญ่(112376)
19. บ้านท่าข้ามวังน้ำ(112378)
20. บ้านท่าไม้(112371)
21. บ้านทุ่งกระถิน(112373)
22. บ้านทุ่งกว้าง(112374)
23. บ้านทุ่งโพธิ์(112375)
24. บ้านน้ำพุ(112383)
25. บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)(112379)
26. บ้านรางจิก(112380)
27. บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)(112384)
28. บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)(112381)
29. บ้านวังหัวเรือ(112382)
30. บ้านวังเดือนห้า(112385)
31. บ้านสระแก้ว(112389)
32. บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)(112387)
33. บ้านสุขเดือนห้า(112388)
34. บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136(112386)
35. บ้านหนองต่อ(112390)
36. บ้านหนองตะขบ(112394)
37. บ้านหนองยาง(112396)
38. บ้านหนองหวาย(112391)
39. บ้านหนองอ้ายสาม(112392)
40. บ้านหนองแค(112393)
41. บ้านหนองแจง(112395)
42. บ้านหมื่นเทพ(112410)
43. บ้านหัวถนน(112397)
44. บ้านเก่า(112398)
45. บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)(112399)
46. บ้านเขาเกล็ด(112406)
47. บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์)(112400)
48. บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)(112409)
49. บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)(112401)
50. พระยาตาก(112402)
51. รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์(112403)
52. ลัดดาประชาสรรค์(112404)
53. วัดกรุณา(112407)
54. วัดกำแพง(สรรคบุรี)(112408)
55. วัดกำแพง(สรรพยา)(112411)
56. วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)(112413)
57. วัดคลองงิ้ว(112414)
58. วัดคลองธรรม(112412)
59. วัดคลองบุญ(112426)
60. วัดคลองเกษม(112422)
61. วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)(112419)
62. วัดจันทน์(112415)
63. วัดจั่นเจริญศรี(112416)
64. วัดดอนตะไล้(112421)
65. วัดดอนตาล(112417)
66. วัดดอนตูมกมลาวาส(112418)
67. วัดดอนรังนก(112420)
68. วัดดอนโพธิ์ศรี(112424)
69. วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)(112423)
70. วัดถ้ำเข้(112425)
71. วัดทองนพคุณ(112429)
72. วัดท่า(112430)
73. วัดท่ากระแส(112427)
74. วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)(112428)
75. วัดท่าแก้ว(112431)
76. วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)(112432)
77. วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)(112433)
78. วัดธรรมามูล(112434)
79. วัดธรรมิกาวาส(112437)
80. วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)(112435)
81. วัดนางลือ(112436)
82. วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)(112455)
83. วัดบ้านหนอง(112438)
84. วัดบ้านใหม่(112439)
85. วัดบำเพ็ญบุญ(112440)
86. วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)(112441)
87. วัดฝาง(112443)
88. วัดพรหมวิหาร(112442)
89. วัดพระแก้ว(112444)
90. วัดพร้าว(112445)
91. วัดมะปราง(112447)
92. วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)(112448)
93. วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)(112450)
94. วัดยางศรีเจริญ(112449)
95. วัดราษฎร์ศรัทธาราม(112453)
96. วัดวงเดือน(112458)
97. วัดวังน้ำขาว(112451)
98. วัดวังหมัน(112452)
99. วัดวิจิตรรังสรรค์(112459)
100. วัดวิจิตรังสิตาราม(112457)
101. วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)(112454)
102. วัดศรีวิชัย(112456)
103. วัดศรีสโมสร(112460)
104. วัดศรีเจริญธรรม(112461)
105. วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)(112464)
106. วัดสนามชัย(112462)
107. วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)(112463)
108. วัดสระดู่(112477)
109. วัดสระเนินพระราม(112467)
110. วัดสระไม้แดง(112465)
111. วัดสวนอัมพวัน(112466)
112. วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)(112468)
113. วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)(112479)
114. วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)(112469)
115. วัดหนองจิก(112470)
116. วัดหนองตาตน(112471)
117. วัดหนองน้อย(112472)
118. วัดหนองพังนาค(112482)
119. วัดหนองแขม(112474)
120. วัดหลวงสิริบูรณาราม(112476)
121. วัดหอระฆัง(112478)
122. วัดหัวตะพาน(112481)
123. วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)(112480)
124. วัดหัวหว้า(112485)
125. วัดหัวเด่น(112484)
126. วัดหาดอาษา(112488)
127. วัดอรัญญวาสี(112486)
128. วัดอารีทวีวนาราม(112489)
129. วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)(112487)
130. วัดเขาดิน(วันครู2502)(112491)
131. วัดเขาแก้ว(112495)
132. วัดเด่นใหญ่(112493)
133. วัดเทพรัตนวนาราม(112490)
134. วัดเนินถ่าน(112500)
135. วัดแหลมหว้า(112492)
136. วัดโคกสุก(112496)
137. วัดโคกหมู(112494)
138. วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร(112497)
139. วัดโฆสิตาราม(112498)
140. วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง(112499)
141. วัดโพธาราม(112509)
142. วัดโพธิมงคล(112508)
143. วัดโพธิ์งาม(112501)
144. วัดโพธิ์ทอง(112502)
145. วัดโพธิ์ประสิทธิ์(112507)
146. วัดโรงวัว(112503)
147. วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)(112504)
148. วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์(112505)
149. วัดไผ่โพธิ์ทอง(112511)
150. สำราญราษฎร์บำรุง(112510)
151. อนุบาลชัยนาท(112512)
152. อนุบาลมโนรมย์(112519)
153. อนุบาลวัดสิงห์(112513)
154. อนุบาลสรรคบุรี(112514)
155. อนุบาลสรรพยา(112516)
156. อนุบาลหนองมะโมง(112520)
157. อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)(112515)
158. อนุบาลเนินขาม(112518)
159. อนุบาลเมืองชัยนาท(112517)
160. เขื่อนเจ้าพระยา(112524)
161. เทพรัตน์(112521)
162. ไกรราษฎร์วิทยา(112522)
163. ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)(112523)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 34.97
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
163 65 0 0

Powered By www.thaieducation.net